115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Rive det gamle for å bygge det nye?

Klimaperspektivet tilfører nye momenter til vurderingen

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

30. juni 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

30. juni 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220630074934456.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220630074934456.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Å gyve løs på et oppussings- og rehabiliteringsprosjekt kan ta motet fra mange. Det krever ofte svært mye arbeid og tidshorisonten er som regel usikker. Dessuten er det i mange tilfeller tilnærmet umulig å beregne hvor mye det totalt sett kommer til å koste. Samtidig har eldre hus som regel god beliggenhet og forholdsvis romslige tomter sammenlignet med mange nyere hus.

Da tenker en god del at de får det beste av begge verdener dersom de river det gamle huset og bygger et helt nytt på samme tomten. Beliggenheten og størrelsen på tomta ivaretas, du får større valgfrihet, samt at kostnadene og tidsrammene blir vesentlig mer forutsigbare enn å dra i gang et omfattende rehabiliteringsprosjekt. Det høres unektelig fristende ut, så sant finansieringen og de formelle tillatelsene er på stell.

Klimaregnskapet blir ikke så bra

Klimafotavtrykket er imidlertid også noe som bør tas inn i vurderingen. Da kan det være nyttig å vite at SINTEF har gjennomført en studie som nettopp ser på klimakonsekvensene knyttet til riving og nybygg. I studien har de vurdert seks ulike eldre hus med utgangspunkt i følgende alternativer:

  • Beholde huset uten å gjøre tiltak
  • Gjennomføre energioppgradering
  • Rive og bygge nytt i samme størrelse
  • Rive og bygge nytt i mindre størrelse
  • Rive og bygge nytt i økt størrelse

Du blir kanskje ikke sjokkert når vi forteller at alle varianter av å rive og bygge nytt kommer svakest ut når det gjelder klimafotavtrykket. Selv om nybygg er vesentlig mer energieffektive enn eldre hus, fører både riving av det gamle og bygging av det nye huset til en god del klimautslipp. For rivingens del er det særlig avfallshåndteringen som bidrar negativt til miljøregnskapet. Når det bygges nytt er det også ganske vanlig at størrelsen på boligen øker sammenliknet med den gamle, og en større arealbruk fører til økt klimafotavtrykk. Skal dette rettferdiggjøres i et klimaperspektiv bør i så fall økt arealet også gi økt funksjon. Et eksempel er flere soverom.

Best å oppgradere eksisterende bolig

Ifølge SINTEF er det beste alternativet, rent klimamessig, å gjennomføre ambisiøse oppgraderinger av den eksisterende boligen. Også energisparingstiltak som nattsenking, temperatursoner og andre enklere ENØK-tiltak kan være gode alternativer. Dersom du velger å bygge nytt hus, er det viktig at det bygges slik at energibehovet blir så lavt som mulig og at materialbruken har så lavt klimafotavtrykk som mulig. Dette vil redusere det totale klimafotavtrykket til boligen. Det kan også ligge en klimagevinst i å legge til rette for ombruk av materialer fra huset som rives.

Valget er selvsagt ditt, men nå vet du i alle fall litt mer om klimakonsekvensene av de ulike valgene. Vil du lese mer, finner du SINTEFs rapport her.

2790
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også