115

1. juli 2023 kommer nye regler som gjør det enklere å bygge mikrohus

De nye reglene for frittliggende boliger på inntil 30 m² gjør det enklere og billigere å bygge mikrohus.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

15. mai 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230515091554022.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230515090249327.jpg?maxwidth=900
0

De nye reglene skal legge til rette for alternative boformer, slik at det blir lettere og billigere å bygge mikrohus. I tillegg krever ikke lenger de nye reglene at du bruker ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring, du kan dermed gjøre mer av byggearbeidet selv enn tidligere. Kravene til sikkerhet er de samme som før, og du må fremdeles søke om tillatelse fra kommunen for å kunne sette det opp.

Hvor mye koster et mikrohus?

Det koster gjerne 200 000–500 000 kroner å bygge et mikrohus selv. Du kan også få en ferdigløsning (bygget av andre) til rundt 700 000–950 000 kroner, mens brukte mikrohus selges for alt mellom 200 000 og 1 000 000 kroner. I tillegg kommer eventuelle utgifter til kjøp av tomt eller festeavtale.

Lovendringene

Det blir endringer i både saksbehandlingsforskriften (SAK20) og byggteknisk forskrift (TEK17), mens reglene for plan- og bygningsloven blir ikke berørt. Du må også plassere mikrohuset på en eiendom som er regulert for bebyggelse – det er færre byggtekniske krav for mikroshus enn eneboliger, men det kan være begrensninger i kommunale arealplaner for både plassering av huset, samt hvor og hvordan du kan bygge på de forskjellige tomtene.

Se de nye reglene på lovdata.no:


Reglene som trer i kraft 1. juli 2023 gjelder for frittliggende boligbygninger med bruksareal på inntil 30 m², med 1 boenhet i 1 etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke være høyere enn 4,5 m over bakken på noe punkt.

Selv om boligen bare er på inntil 30 m², må den bygges etter kravene i plan- og bygningsloven. Her gjelder blant annet plasseringen av bygningen, samt løsninger for atkomst og parkering, renovasjon og vann og avløp. I tillegg må bygningen brukes til boligformål og inneholde alle hovedfunksjoner: kjøkken, stue, soveplass, toalett og bad.

Husk at du må søke tillatelse fra kommunen om å plassere et mikrohus, på samme måte som med andre boligbygninger. Vanligvis er midlertidig plassering av mikrohus på inntil to måneder unntatt kravet om søknad, men her kan det også finnes begrensninger i vedtatte planer i lokalområdet.

2234
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også