Badegulvet skal ha fall

Ellers kan det bli trøbbel

Av ByggeBolig
15. januar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190115104055153.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190115104055153.jpg?maxwidth=2000
0

Det soleklart viktigste på badet er at det er vanntett, men det er også helt avgjørende at lekkasjevann fra alle steder kan finne veien til sluket. På den måten kan du nemlig lettes for både kostnader og arbeid dersom uhellet skulle være ute og det begynner å lekke.

For at vannet skal finne veien til sluket er du avhengig av fall på badegulvet. Det vil altså si at gulvet ikke skal være vannrett, men ha en helling mot sluket fra alle kanter. Dette syndes det dessverre mye mot og mange har derfor manglende fall mot sluket, eller i verste fall såkalt motfall. Det vil si at gulvet faktisk heller bort fra sluket. Da blir det svært vanskelig for vannet å renne ned i sluket, og konsekvensene kan du helt sikkert tenke deg.

I henhold til TEK17 skal fallet være på 1:50 inntil 80 cm. ut fra sluket. 1:50 kalles for fallforhold og beskriver høydeforskjellen mellom to punkter. 1:50 betyr at det vil være 2 cm. høydeforskjell fra høyeste til laveste punkt over en lengde på 100cm.

resten av gulvet skal det være et fallforhold på 1:100, som vil si at det er 1 cm. høydeforskjell fra høyeste til laveste punkt over en lengde på 100cm. Det er ikke anbefalt å gjøre slik mange har gjort tidligere, nemlig å støpe lokalt fall rundt sluket i dusjen og ellers ha flatt gulv. Da sikrer du ikke at lekkasjevann fra andre steder enn i dusjen kan renne i sluket.

Det kan være krevende å lage korrekt fall på et badegulv, blant annet fordi fallet som regel må gå i flere retninger. Dessuten har du ofte kort tid på deg når du jobber med støpemasser. Som amatør er det fort gjort å gjøre feil og det anbefales derfor å bruke fagfolk for å få et godt sluttresultat.

1685
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også