Balkong, terrasse, altan eller veranda?

Det er ikke det samme

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

18. juni 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

18. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190618123548283.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190618123548283.jpg?maxwidth=2000
0

Ofte bruker vi ordene terrasse, balkong, veranda og altan om hverandre. Det er kanskje ikke så rart ettersom det ikke spiller så voldsom stor rolle i dagligtalen. Men det er altså ikke det samme - de ulike begrepene henviser nemlig til ulike konstruksjoner.

Med balkong menes en oppholdsplass på en husfasade som er en fortsettelse av gulvet i rommet innenfor. En balkong kan enten være understøttet med bjelker som er utkraget fra gulvet innenfor eller med konsoller, men er ikke fundamentert til bakken. Faktisk gir ordet balkong oss en pekepinn om byggemåten, ettersom det stemmer fra «bjelke». Sammenhengen blir enda tydeligere om vi ser på det svenske ordet for bjelke, nemlig «balk».

En altan er en oppholdsplass på tak over bygning eller tilbygg over første etasje, for eksempel på toppen av et inngangsparti. Altaner kan også være understøttet av søyler eller pilarer. Hovedpoenget er at de er fundamentert til bakken på et eller annet vis. Altaner er som hovedregel ikke overbygget med tak. Ordet stammer fra latinsk «altus», som betyr høy.

Verandaer på sin side, defineres som ytre oppholdsrom innebygget eller tilbygget i en bygning med en eller flere yttervegger fjernet. En veranda har som oftest tre vegger og tak, men kan også bygges med to vegger og tak. De fjernede veggene kan erstattes med glassvegger for å lage en glassveranda.

Til sist har vi terrassene, som er planerte avsatser foran fasaden. Terrasser kan eksempelvis være laget av tre, stein eller betong. Selve ordet kommer fra det latinske ordet terra, som betyr jord. Altså snakker vi om en lavtbyggende konstruksjoner som ligger på bakken eller like over. Har du en terrasse på taket, kalles den for takterrasse.

Både verandaer og terrasser har som regel inngang inn til stue og trapp ned til hage. På alle typene konstruksjoner, unntatt terrasser, er det dessuten nødvendig med rekkverk ettersom de rager et stykke over bakkenivå.

1951
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også