Blås inn isolasjonen

Det er ikke alltid nødvendig å håndtere pakke på pakke med isolasjon

Av ByggeBolig
9. januar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190109065708027.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190109065708027.jpg?maxwidth=2000
0

Når det skal isoleres, er det mest vanlig å bruke isolasjon i plateformat eller på rull. Det finnes imidlertid også et annet alternativ, nemlig innblåsing av isolasjon.

Ved innblåsing av isolasjon brukes samme type isolasjon som du er vant til, enten det dreier seg om glass- eller steinull. Forskjellen er at den er revet opp i små biter slik at den kan blåses på plass gjennom en slange.

Innblåsing egner seg godt i både gamle og nye bygg og medfører flere fordeler:

  • lettere å isolere i alle kriker og kroker
  • gir bedre isolering rundt tekniske installasjoner og bjelker
  • gjør det lettere å isolere mellom bygningselementer som har ukurante avstander i forhold til målene på standard isolasjonsplater- eller ruller

Dessuten er det mye tid å spare på å ikke måtte legge all isolasjonen på plass manuelt.

Eldre bygg

I eldre bygg er det spesielt fordelaktig at innblåsing kan gjøre det mulig å etterisolere uten store inngrep i konstruksjonen. Mange eldre bygg er har gjerne lite eller ingen isolasjon i ytterveggene, men kledningen kan være i såpass god stand at det ikke er ønskelig å rive den av for å etterisolere på tradisjonell måte.

Ved innblåsing bores det i stedet en rekke hull i kledningen og isolasjon blåses inn gjennom disse. Når jobben er ferdig spunses hullene med treplugger slik at det blir tett og kan overmales. Det samme er også mulig å gjøre i innervegger og etasjeskiller.

Nybygg

I nybygg har det også blitt mer og mer vanlig å bruke innblåsing, blant annet for å korte ned byggetiden. Tradisjonelt har det ofte blitt gjort på loft, men det er stadig flere som velger å bruke metoden i både skråtak, bjelkelag og vegger.

Den typiske fremgangsmåten er å gjøre ferdig vegger og tak til og med dampsperre. Deretter lages det hull i dampsperren for å få plass til blåseslangen, og veggene fylles med isolasjon før dampsperren tettes forskriftsmessig igjen med egnet tape.

Avhengig av hvor mye som skal isoleres, kan du regne med at jobben tar mellom en til tre dager å utføre.

2060
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også