Foto: Shutterstock

Bør du bruke stav- eller coilspiker?

På volumjobber er coil som regel det beste valget

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. mars 2021
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. mars 2021
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210319082734765.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210319082734549.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_23945791 (1).jpg shutterstock_23945791 (1).jpg
0

Selv om skruer har tatt over mye av spikerens arbeid, er det fremdeles stort behov for den. Kledning er ett eksempel der spikerne fremdeles har solid fotfeste, og blant snekkerne brukes det også mye spiker når det bygges reisverk. Og selv om mange fremdeles bruker hammeren en god del, er det liten tvil om at spikerpistolene har tatt over det meste av arbeidet.

Hvis du vurderer å gå til innkjøp av en spikerpistol til kledning, reisverk og andre tyngre oppgaver, kan du i hovedsak velge mellom varianter som bruker coil- og stavspiker. Coilspikere er kveilet sammen i ruller som kan inneholde så mange som 300 spiker, mens stavspikere er rettbåndet. Det vil si at de ligger inntil hverandre i en remse, og slike remser inneholder typisk fra 20 – 40 spiker. I en vanlig spikerpistol kan du gjerne lade to-tre slike remser av gangen.

Coil for volumjobbene

Hvis du skal gjøre volumjobber der det går mye spiker, slik som å lekte et tak eller å montere kledning, kan det være fornuftig å gå for en pistol som bruker coilspiker. Du får ganske enkelt muligheten til å jobbe lange perioder og skyte store mengder spiker uten å måtte lade pistolen med nye spiker så ofte. Coilspiker er også uovertruffen hvis du skal bruke pappspiker til å feste asfaltplater og tak-/vindpapp.

Det er ikke dermed sagt at stavspikerpistoler ikke er et godt valg. En fordel med denne typen pistoler er blant annet at de gjerne veier litt mindre enn coilpistoler, og bidrar derfor til at du blir mindre sliten i armen. Magasinet på stavspikerpistoler er dessuten ganske langt, og det finnes flere som mener at det gjør pistolen bedre balansert og behagelig å jobbe med. Med spiker som er rettbåndede er det dessuten enkelt å bære med seg ekstra remser med spiker i arbeidsbuksa – det er ikke fullt så lett dersom du skal ha med deg en kveil med 300 coilspiker.

Både coil- og stavspikerpistoler kan fås i varianter som drives på gass, batteri og trykkluft. Trykkluft er fremdeles det mest utbredte valget, men både batteri og gass er svært gode alternativer. Særlig for de litt mindre jobbene der det er praktisk å slippe både kompressor og trykkluftslanger, kan det være smart å gå for gass eller batteri.

2210
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også