115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Bruk solen til å varme opp vannet i huset

Med solfangere kan du kutte mye av strømforbruket som går til oppvarming av vann

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

6. mai 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

6. mai 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220506094026653.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220506094026653.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

De siste årene har det blitt stadig mer populært å produsere sin egen energi ved å montere solceller på taket. Solcellepaneler har imidlertid også en litt mer ukjent fetter, nemlig solfangerne.

En solfanger gjør også nytte av solenergien, men i stedet for å bruke den til å produsere strøm, brukes energien til å varme opp vann. Varmtvannet kan enten brukes til oppvarming eller som tappevann i kraner og dusjen – eventuelt begge deler.

Å forklare hvordan et solfangeranlegg fungerer, kan fort bli en omstendelig og teknisk øvelse. I denne artikkelen nøyer vi oss derfor med en enkel forklaring, slik at alle som ikke kjenner til teknologien kan få en innføring i hva det dreier seg om.

Sirkulerende vann i et lukket system

En solfanger er grunnleggende sett en forholdsvis enkel konstruksjon. De likner ganske mye på solcellepaneler, men inni panelene er det rør i stedet for solceller. I disse rørene sirkulerer det vann som blir varmet opp når solen skinner på solfangerne. Det varme vannet blir så fraktet til en akkumulatortank slik at det det kan lagres til senere bruk. I tillegg kreves det et styringssystem og en pumpe som sørger for at vannet kan sirkulere i rørene.

På samme måte som for solcelleanlegg, er det mest vanlig å montere solfangere på taket. Det er imidlertid også mulig å montere dem på vegg/fasade. Hva du velger er både avhengig av estetikk, solforhold og hva som er mulig å få til på bygget.

Ved at du bruker solen til å varme opp vannet slipper du å bruke strøm til dette. Det kan du spare en god del penger på. Konkrete besparelser avhenger imidlertid av flere faktorer, eksempelvis:

  • beliggenhet
  • solforhold
  • hvilket anlegg du velger

Generelt sett vil du spare mest dersom du bruker solfangerne i et kombinasjonsanlegg der varmtvannet både brukes til tappevann og oppvarming av boligen.

Kan kombineres med ulike typer varmepumper

Skal du bruke varmtvannet fra solfangeranlegget til å varme opp boligen, er du avhengig av å ha et vannbårent oppvarmingsanlegg i huset. Enten i form av vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer, radiatorer eller en kombinasjon. Solfangere kan brukes i kombinasjon med både luft/vann-, væske/vann- og avtrekksvarmepumper.

For å oppnå størst mulig besparelse er det viktig at solenergien har høyest prioritet. Det vil si at solenergien alltid skal brukes til oppvarming av vann så lenge sola leverer nok varme – da får du jo helt gratis varmtvann.

Mulig å få støtte fra Enova

Enova har en egen støtteordning for solfangere der du kan få inntil 10 000 kroner i støtte. Støttebeløpet er delt i to og du kan få:

  • 5000 kroner for selve anlegget
  • 200 kroner per kvadratmeter anlegg, oppad begrenset til 25 kvadratmeter.

Enova gir både støtte til solfangere i boliger og fritidsboliger. Husk at det er svært viktig å følge alle Enovas krav for at du skal ha mulighet til å få penger. Noe av det viktigste er at arbeidet må utføres av fagfolk og at anlegget må være kjøpt innen de siste 20 månedene før du søker. For mer informasjon om kravene som stilles, klikk her.


3100
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også