Bygg et sikkert rekkverk

Det er faktisk ikke helt fritt frem

Av ByggeBolig
6. august 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180806085009055.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180806085009055.jpg
0
Selv om du selv bestemmer hva slags rekkverk du vil bygge til din terrasse, må du forholde til visse krav til utformingen av det. Kravene knytter seg først og fremst til sikkerhetsmessige aspekter ved rekkverket. 
For det første må du sørge for at åpninger i rekkverk inntil en høyde på 75 cm. ikke er større enn 10 cm. Dersom gjerdet er én meter høyt, må det altså ikke være større åpninger enn 10 cm. de første 75 centimeterne. Dette skal forhindre at barn får hodet inn i åpninger - det gjelder både horisontale og vertikale åpninger i rekkverket. 
Det er også et krav til at det skal være maksimalt 5 cm. mellom rekkverket og bygningsdelen dersom rekkverket monteres utenpåliggende. Dette kravet er også satt av hensyn til at barn ikke skal kunne sette seg fast i åpningen. 
Når det gjelder høyden på rekkverket, stilles det krav om én meter høyt rekkverk der nivåforskjellen til bakken er under 10 meter. Er nivåforskjellen mer enn 10 meter stilles det krav om rekkverk på minimum 1,2 meter. 
For din egen og barnas sikkerhet bør du også påse at rekkverket ikke inviterer til klatring. Dette gjelder særlig dersom du bygger et rekkverk med liggende lekter/spiler, som er betydelig lettere å klatre i enn et rekkverk med stående bord. 
Vi anbefaler også å sjekke med kommunen om terrasseprosjektet generelt utløser søknadsplikt.
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også