115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Bygge pergola i år?

Ganske små detaljer kan gjøre at du må søke kommunen

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

9. mai 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

9. mai 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230509080404013.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230509080404013.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Å bygge pergola har vært gjort helt siden 200 år før Kristus, og i utgangspunktet ble de bygget for å gi skygge på gangveier eller sitteplasser. De ble imidlertid ikke bygget med tette tak eller tette vegger, men bestod egentlig bare av bjelker. For å få skygge ble det plantet klatreplanter som grodde til et forholdsvis tett dekke.

Vil du bygge en tradisjonell pergola, kan du i utgangspunktet bygge den uten å søke kommunen om tillatelse. Det blir imidlertid mer og mer vanlig å bygge dem med både tak og vegger. Det henger selvsagt sammen med behovet for å kunne skjerme seg litt mer for både vind, regn og innsyn.

Tak og vegger kan bety søknadsplikt

Gjør du det, skal du vite at du fort beveger deg over i søknadspliktig arbeid. Det gjelder også dersom taket lages med skyvbare lameller. Bygger du tak på pergolaen, skal arealet nemlig regnes med i bebygd areal på tomten. Og da er det ikke fritt frem lenger.

Det finnes nemlig regler for mye du har lov til å bygge på tomten din. Dette kan variere fra kommune til kommune og innad i én kommune. Husk at det også kan være andre føringer i reguleringsplaner eller andre kommunale planer. I tillegg kan det ha betydning om du bygger pergolaen inntil huset eller frittliggende.

Kan lønne seg å sjekke

Er du usikker på om du må søke eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen eller sjekker Direktoratet for Byggkvalitet sine nettbaserte veiledninger. Etter å ha startet veiviseren kan du velge mellom «Pergola inntil bolig» og «Frittliggende pergola».

1545
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også