115
Foto: Shutterstock

Derfor bør du velge vinduer med 3-lagsglass

De sparer deg for enda mer strøm uten at de koster veldig mye mer

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

12. september 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

12. september 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220912114033040.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220912114033040.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Hvis du ser litt på den historiske utviklingen innenfor vinduers varmeisoleringsevne de siste 80 – 100 årene, vil du fort finne ut at det nesten var stillstand i utviklingen fra 40-tallet til et stykke innpå 80-tallet. Faktisk var ikke forskjellen på vinduer fra 1940-tallet og 1980 tallet veldig stor. Et vindu fra 1940-tallet hadde typisk en U-verdi på rundt 2,8, mens vinduer fra 80-tallet gjerne lå på 2,4.

I takt med at boliger og andre typer bygg har blitt stadig bedre isolert, har imidlertid utviklingen innenfor vinduer gjort noen kraftige byks de siste 30 årene. Da TEK97 trådte i kraft mot slutten av 1990-tallet var kravet til U-verdi på vinduer og dører redusert til 1,6, og de senere årene har både TEK10 og TEK17 strammet kravene ytterligere.

I dag er kravet at vinduer og dører i boliger bygget etter TEK17, skal ha U-verdi på minimum 0,8. Dette er viktig da vinduene kan stå for store varmetap selv om de utgjør en forholdsvis liten andel av fasadens areal. Det er med andre ord viktig at vinduenes isoleringsevne er best mulig for at bygget som helhet skal være godt isolert.

De beste vinduene har 3-lagsglass

Bransjen følger selvsagt utviklingen i de tekniske forskriftene, og mange produsenter leverer i dag vinduer som tilfredsstiller minimumskravet. Vinduer med enda lavere U-verdi enn kravet tilsier, finnes også. Vil du ha de beste vinduene, er det imidlertid viktig at du velger vinduer med 3-lagsglass. Det vil si vinduer som har tre glasslag der tomrommet mellom glassene er fylt med edelgassen argon.

Går du for vinduer med 2-lagsglass må du kanskje ta til takke med en U-verdi på 1,3 i et 1-rams vindu, mens samme vindu med 3-lagsglass kan leveres med U-verdi på 0,8. Vi snakker altså fremdeles om svært god isoleringsevne sammenliknet med eldre vinduer, men det er likevel fornuftig å velge de beste vinduene.

Forskjellen på 1,3 og 0,8 i U-verdi har blant annet en god del å si når det kommer til strømforbruk, og dermed økonomi. På et hus med 25 m2 vindusareal kan du spare drøyt 1100 kWh ekstra per år ved å gå for vinduer med U-verdi på 0,8 kontra 1,3. Selv med normale strømpriser gir dette en merkbar besparelse i strømutgifter, og med dagens strømpriser i store deler av landet blir besparelsene enda større.   

Prisforskjellen tjenes inn

Mange vil innvende at vinduer med 3-lagsglass er dyrere enn vinduer med 2-lagsglass. Det er helt riktig, men prisforskjellen er ikke større enn at merkostnaden tjenes inn over tid som følge av lavere strømutgifter. Hvor lang tid det tar er selvsagt avhengig av utviklingen i strømprisene, og legger du til grunn et perspektiv på 25 – 30 år vil det uansett lønne seg å investere i vinduer med 3-lagsglass.

3-lagsvinduer er dessuten et godt valg med tanke på komfort. De er nemlig så godt isolerte at du ikke får utfordringer med kaldras – det vil si kald luft fra glassflatene som synker og oppleves som kald trekk langs gulvet.

2956
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også