Derfor er jording viktig

Strøm på avveie skal helst ikke gjennom kroppen din

Av ByggeBolig
10. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181210101025879.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181210101025879.jpg?maxwidth=2000
0

Du forholder deg nok ikke til i det daglige, men skal være glad for at det fungerer. Vi snakker om jordingen av det elektriske anlegget ditt.

Mye innen elektro er ganske vanskelig å skjønne, men jording er egentlig ganske enkelt. Det er ikke et fancy ord, men beskriver et enkelt faktum: at det elektriske anlegget ditt er koblet til jorden, altså bakken rundt huset ditt.

Jording sikrer at strømmen ledes til jord hvis det skulle oppstå en feil, slik at vi unngår farlige situasjoner som for eksempel støt. Strøm er nemlig slik innrettet at den alltid vil finne raskeste vei til jorden og det vil som regel være gjennom kroppen din dersom du skulle være så uheldig å berøre et strømførende apparat. Det kan bli svært ubehagelig og farlig. Er det anlegget jordet vil raskeste vei gå via jordingen. Da vet du hvilken vei strømmen vil velge.

I nyere elektriske anlegg er det vanlig å jorde anlegget ved å sette en såkalt jordelektrode ned i bakken. Det kan være et kobberspyd, kobbertråd eller liknende. Denne kobles til sikringsskapet gjennom en jordleder før jordingen trekkes ut i boligen gjennom kabler og ledninger til stikkontakter, utstyr og apparater. Også ledende elementer som rør og stålkonstruksjoner kobles til jordingen for å sikre at alt som kan lede strøm er koblet til elektroden i bakken.

I eldre anlegg har det vært vanlig å bruke vannrør i jern eller kobber som jordelektrode. Det fungerer stort sett fint, men du skal være litt obs dersom det er tilfelle hos deg. Det gjelder særlig dersom du skal bytte ut vannrørene – da bør du også etablere ny jording. De gamle rørene anses nemlig ikke å være varig holdbare etter de tas ut av bruk. Om du skal drenere rundt huset bør du også vurdere å etablere ny jording da det er en god anledning til å legge en sammenhengende kobberline for jording rundt hele boligen.

1860
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også