SWITCH SECTION

Derfor må avløpet ditt ha lufting

Unngå at vannlåser suges tomme

For ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

4. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181204115549825.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181204115549825.jpg?maxwidth=2000
0

Tar du deg en tur i et hvilket som helst nabolag vil du på mange hus se små rør som stikker opp av taket. Det verken små piper eller endepunktet til et ventilasjonssystem, men luftingen av avløpssystemet. Du har det forhåpentligvis på ditt eget hus også, men lurer kanskje på hvorfor avløpet egentlig trenger å luftes?

Svaret består av to deler:

  • Luftingen gjør at det ikke oppstår vakuum i rørsystemet. Har du ikke lufting vil du kunne oppleve at dette vakuumet gjør at vannlåser i sluk eller servant suges tomme når du trekker ned i toalettet.
  • Det bidrar til at det ikke blir en oppsamling av farlige gasser i avløpsrørene

Lufting av avløpssystemet bør gjøres ved at det kobles et lufterør på hovedavløpet (gjerne kalt soilrør) som føres ut av taket og beskyttes mot regnvann mv. av en overdekkende hatt. Lufterøret skal minimum ha samme dimensjon som hovedavløpet, typisk 110 mm. i diameter.

Det er også mulig å føre luftingen ut i yttervegg, men lufterørets endepunkt må:

  • ligge over høyeste vannlås i boligen.
  • Plasseres minst 60 cm. over eller to meter til siden for ventiler eller vinduer som kan åpnes.

Det siste punktet henger sammen med at det ikke lukter spesielt godt fra avløpet – derfor er det uheldig å plassere luftingen på et sted du kan få luften fra avløpet inn i boligen igjen.

Har du verken mulighet til å etablere lufting over tak eller i yttervegg er det mulig å bruke en vakuumventil, gjerne kalt Durgo-ventil. Den slipper luft inn i avløpssystemet slik at det ikke blir vakuum, men slipper ikke luft ut. Den bidrar altså ikke til å lufte ut oppsamling av gasser. Vakuumventiler må også plasseres over høyeste vannlås for å gi forventet effekt.

1719
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også