Det brannfarlige kjøkkenet

Mange branner starter nettopp her

Av ByggeBolig
29. januar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190129072208445.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190129072208445.jpg?maxwidth=2000
0

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap startet nesten 60 prosent av alle boligbranner i 2017 på kjøkkenet. For blokkleiligheter er tallet enda høyere – drøyt 75 prosent. Selv om de færreste opplever brann, forteller det oss likevel at kjøkkenet er et rom som krever litt ekstra oppmerksomhet når det gjelder brannforebygging.

Majoriteten av brannene som starter på kjøkkenet kan spores tilbake til komfyren eller platetoppen. Som regel skyldes det kjeler som tørrkoker, mat som glemmes av i komfyren eller ulike typer uvettig bruk av komfyr eller platetopp. Brannvesenet landet rundt rykker årlig ut til en betydelig mengde situasjoner av denne typen.

En annen gjenganger når det gjelder brann på kjøkkenet er diverse elektriske apparater – blant annet vannkokeren. Det er noe de aller fleste har og som er skyld i ganske mange branner hvert år. I en del tilfeller skyldes det feil bruk av produktet, mens det i andre tilfeller skyldes feil på selve produktet. For eksempel at vannkokeren ikke slår seg av når vannet har kokt, men fortsetter å gå helt til det tørrkoker.

Grepene du bør ta

Det finnes et par enkle grep du kan ta for å redusere risikoen for brann på kjøkkenet. For det første skal du alltid være tilstede og våken når du bruker komfyr og platetopp. Det gjelder også for bruk av vannkoker og andre apparater. Dessuten bør du gjøre det til en vane å alltid dra støpselet ut av stikkontakten når apparatene ikke er i bruk. Husk at oppvaskmaskinen heller ikke skal kjøres om natten eller når ingen er hjemme.

Du bør også skaffe deg en komfyrvakt. Den sørger for at strømmen kuttes dersom det oppstår situasjoner som kan føre til brann. Det er en billig forsikring mot husbrann.

Dessuten må du ha røykvarslere som sikrer god og tidlig varsling om en brann skulle bryte ut. Bruk gjerne seriekoblede røykvarslere for best mulig varsling.

1900
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også