Det er ikke bare å legge asfalt

Først må du ha kontroll på underlaget

Av ByggeBolig
15. mai 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180814113740429.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180814113740429.jpg
0
Vurderer du å legge asfalt utenfor huset, er det viktig å ha kontroll på grunnarbeidet. For det første må du vurdere om grunnen er sterk nok. Skal det være gang- og personbiltrafikk på området, bør du ha et underlag på 10 - 20 cm. med finknust grus eller pukk. Det er dette som kalles bærelaget - som fordeler belastningen til grunnen under. Består grunnen av bløte jord- eller leireaktige masser må bærelaget være tykkere. 
Asfalt bør ikke legges direkte på underlag som suger opp og holder på vann. Det er også viktig å fjerne vegetasjon før arealet asfalteres. Bruk et ugressmiddel som sørger for at vegetasjonen ikke kommer tilbake - den vil nemlig kunne vokse gjennom asfalten. 
For å få bort overflatevann bør det være minimum 2 prosent fall - så slipper du irriterende vanndammer foran inngangsdøra. Bruk derfor litt tid på å planlegge - og bruk en leverandør som kan håndverket sitt. 
Som en del av forarbeidet til asfaltering bør du også sørge for at leverandøren av asfalten har god tilkomst og nok plass til å gjøre jobben - fjerne derfor ting som står i veien og avtal gjerne med naboene at de setter bilen et annet sted dersom det er nødvendig.
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også