Det er kniven som klipper

Sørg for å holde den skarp

Av ByggeBolig
30. april 2018
http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180430100008484.jpg http://boligkanalen-images.azurewebsites.net/images/20180430100128985.jpg
0

Kniven på gressklipperen din må være skarp for å gjøre en god jobb. Derfor bør du slipe den minst én gang i året. Den enkleste måten å slipe den på, er å ta den av. Sliping av kniven mens den er montert på klipperen er ikke særlig enkelt og kan gi et dårlig resultat på slipingen. 

Det kan lønne seg å spraye litt rustløser på bolten før du begynner å skru. Når du skal løsne den kan du bruke en plankebit som mothold på kniven (ellers vil den rotere når du drar til). Du bør også ha på hansker for å unngå å skjære deg. Merk at mange gressklippere har såkalte links gjenger på bolten – det betyr at du må løsne dem med klokken i stedet for mot slik du er vant til fra andre skruer og bolter. Når du tar av kniven kan det lønne seg å notere seg hvilken vei den var montert og sørge for at du monterer den på igjen på samme måte. Monterer du den feil er det ikke sikkert du får klippet noe som helst gress. 

Når du skal gjøre slipingen er det enklest å bruke en fin flatfil eller en bryne. Legg den an på slipefasen og slip med jevne drag fra deg - ikke frem og tilbake. Det er en stor fordel om kniven er fastspent til et bord eller i en tvinge når du gjør dette - da er det enklere å få et godt resultat. Sørg for å slipe like mye på begge sider av kniven og sørg for at den er i balanse. For å sjekke om kniven er i balanse kan du henge den på en spiker gjennom senterhullet og se om den henger rett. Vipper den ned på en av sidene må du slipe mer på den andre siden. En kniv som ikke er balansert vil ikke gå jevnt rundt og kan gjøre store skader på gressklipperen. Kniven kan også slipes med vinkelsliper med egnet skive, men da er det fort gjort å slipe bort for mye material fra kniven.  

Er kniven bøyd eller har andre større skader, bør du bytte den ut med en ny. 


1796
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også