Foto: Shutterstock

Det viktige undertaket

Det er flere ting som spiller inn når du velger undertak

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

27. november 2020
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

27. november 2020
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201127083701413.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201127083700679.jpg?maxwidth=2000
shutterstock_615717326.jpg shutterstock_615717326.jpg
0

For at et tak skal holde tett, holder det ikke bare med primærtekkingen, slik som takstein eller takpanner. Det er i tillegg helt avgjørende at du har et undertak som holder vann.

Det finnes mange forskjellige typer undertak fra en rekke ulike produsenter, men i de fleste tilfeller er det snakk om en form for duk som leveres på rull. De har stort sett også ganske like egenskaper, i og med at alle er laget for å beskytte huset mot vann og fuktighet som følge av regn og snø. En god del undertak er dessuten diffusjonsåpne - det vil si at de også kan slippe ut fukt fra innsiden av bygget. De har med andre ord en «pustende» egenskap som bidrar til å forhindre fukt- og råteskader. Det er ikke dermed sagt at et diffusjonstett undertak er et dårlig valg - det kommer helt an på hvordan huset er bygget og isolert. 

Når du skal velge undertaksprodukt til taket ditt, kan du starte med hvordan taket er bygget. En del tak er bygget med taktro, som vil si at det montert bord eller plater på taksperrene- eller åsene. Andre tak er ikke bygget med taktro, men har kun taksperrer. De to ulike typene konstruksjoner krever ulike undertaksprodukter, og undertak ment for montering direkte på taksperrene er typisk noe kraftigere enn de som skal monteres på taktro. Det handler blant annet om beskyttelse mot gjennomtramp under montering.

Det finnes også en del undertak som både egner seg for montering på taktro og direkte på sperrene.

Hvordan ser øverste etasje ut?

Valg av undertak henger også sammen med hvordan den øverste etasjen i huset ser ut. Med et kaldt loft som ikke er luftet, trenger du typisk et annet undertak enn dersom det kalde loftet faktisk er luftet. Dersom takplanet er isolert og har luftespalte, vil det typisk også være behov for et annet undertak enn på et tak der isolasjonen ligger helt opp mot taktroen.

Hva slags taktekking du skal ha på taket, spiller selvsagt også en rolle. Takstein eller takpanner krever blant annet bruk av andre typer undertak enn dersom du skal ha torvtak. På torvtak er det eksempelvis vanlig å bruke asfaltbaserte belegg i kombinasjon med knotteplast eller helsveisede belegg som undertak. Det handler om at torvtak utsetter undertaket for ganske store påkjenninger, noe som krever en kraftig og holdbar undertaksløsning.

2312
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også