115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Dette kreves for å bli plusskunde

Vil du selge strøm tilbake til nettet, må produksjonsanlegget ditt tilfredsstille en del krav

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

28. november 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

28. november 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231128123159798.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231128123159798.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Du har kanskje hørt begrepet plusskunde når det er snakk om solceller, men hva vil det egentlig si?

En plusskunde er kort fortalt en kunde som både forbruker og produserer elektrisitet. Med en plusskundeavtale hos strømleverandøren, får du mulighet til å selge egenprodusert energi tilbake til nettet uten å måtte betale noe for det.

Det er imidlertid grenser for hva plusskunder kan mate inn på strømnettet. Overstiger innmatingen en effekt på 100 kW, anses du å være en kraftprodusent og oppfyller ikke kravene som stilles for å være plusskunde. Den praktiske konsekvensen av dette er at du må betale fastledd for innmatingen. Per 2023 betyr det i så fall at du må betale 1,36 øre per kWh, eksklusive mva.

Du skal dessuten vite at du kan utnytte hele hovedsikringen til både uttak og innmating. Dette har særlig noe å si for innmatingen. Det er nemlig slik at hvis du ikke mater inn mer enn det som tilsvarer størrelsen på hovedsikringen og det fører til at nettet må oppgraderes, er det nettselskapet som skal bære kostnaden for oppgraderingen.  

Trenger ikke å dreie seg om solenergi

De fleste plusskunder produserer energien sin ved hjelp av et solcelleanlegg og selger strøm tilbake til nettet i perioder der produksjonen av solenergi overstiger forbruket i bygget. Solceller er imidlertid ikke en forutsetning. Det er fullt mulig å bli plusskunde om du eksempelvis har et mikrokraftverk eller setter opp en vindturbin.

For å bli plusskunde, må du velge en kraftleverandør som både kan håndtere produksjon og forbruk. Det er det ikke alle som gjør. Dersom du har en kraftleverandør som ikke håndterer produksjon, vil du få beskjed om å bytte leverandør. Det er ikke mulig å selge kraft til noen andre enn en kraftleverandør.

Husk at du også må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med nettselskapet i området du bor. Som regel vil nettselskapet gjøre en sjekk av at anlegget du har fått montert oppfyller tekniske krav for å bli plusskunde. Dette handler i første rekke om at anlegget ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i nettet. 

2099
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også