115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Disse reglene gjelder for snømåkingen

Du kan ikke plassere snøen hvor du vil, og du må tåle at brøytebilen kaster snø inn på din tomt

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

4. januar 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

4. januar 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230104111558357.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230104111558357.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Når snøen laver ned, må du gjerne ut for å måke både én og to ganger i løpet av dagen og det samme må brøytemannskapene som holder offentlige veier kjørbare. Da kan det være verdt å vite hvilke regler som gjelder.

Ikke hos naboen og ikke på vei eller fortau

Første bud er at snøen du måker bort skal plasseres på din egen tomt. Du har ikke lov til å plassere den på noen andres eiendom. Dette er egentlig bare sunt folkevett, men er faktisk også regulert ved lov. I naboloven § 2 heter det seg nemlig «at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen». 

Dumping av snø er altså et eksempel på et tiltak som strider mot denne bestemmelsen. Det handler ikke bare om at naboen trolig ikke vil ha din snø på sin eiendom, men også om hva som kan følge med snøen. Har du en gruset gårdsplass vil det eksempelvis ofte følge med stein og grus som naboen trolig ikke vil ha i gressplenen sin.

Du kan heller ikke dumpe snøen på offentlig vei. Dette er også forholdsvis innlysende for de fleste, men er også regulert i veglova. Her forteller 57, 2.ledd, nr. 3 at du ikke kan «kaste eller legge søppel, ugras e.l. eller å leide inn kloakkvatn eller drensvatn» på eiendomsområdet til offentlig vei. Dette gjelder også for fortau/gangstier.

Brøytemannskapene har lov

Til sist er det verdt å vite at brøytemannskapene har full rett til å frese eller skyve snø inn på din eiendom når de er ute for å gjøre jobben sin. Du må med andre ord akseptere at innkjørselen fylles med snø når brøytebilen dundrer forbi. Uansett hvor irriterende det kan være, vil hensynet til kjørbare veier alltid være viktigere enn ulempene du opplever.

1734
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også