Dører har faktisk standardmål

Det gjør det enklere for deg å finne frem

Av ByggeBolig
25. september 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180925092122643.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180925092122643.jpg
0
Hvis du skal ha deg nye dører, er det fort gjort å bli forvirret av størrelsesbegrepene du kan treffe på.  Det kan for eksempel være at du har hørt om 70-, 80- og 90-dører, men ikke helt skjønner hva det betyr annet enn at det er snakk om bredde målt i centimeter. Er det dørbladet som er 70, 80 eller 90 cm. bredt? Eller er det selve dørkarmen? 
Svaret er dørkarmen. Hvis det er snakk om en 70-dør, vil den ha:  
- Karmyttermål på 68,6 cm. i bredden.  
- Dørblad med 62,5 cm. bredde.
Dermed ser du at betegnelsene 70, 80 og 90-dør er litt upresise, men de kan gi en en god rettesnor bare du vet hva det er snakk om. Når det gjelder høyden på dørblad og karm er det mest vanlig med dørblad på 204 cm. og karmyttermål på 208,9, men det finnes andre høyder også. 
I dørbransjen brukes ikke begreper som 70-dør, men heller såkalte modulmål. De angir hvor stort hullet i veggen der du skal montere døren må være. Det vi tidligere har kalt en 70-dør vil ha modulmålet 7 x 21. Det vil si at hullet i veggen der du skal ha døren må være 71 x 210 cm for at du skal kunne montere karmen med justeringsmuligheter og plass til litt isolasjon. Det er egentlig ganske logisk å gjøre det på denne måten, for det hjelper jo lite om du har plass til et dørblad på 82,5 cm. hvis du ikke har plass til en karm med yttermål på over 90 cm. 
Så hvis du skal ha ny dør, bør du altså starte med å se hvor stort hull du har i veggen eller hvor mye plass du kan avsette til en dør dersom du bygger en ny vegg. Deretter finner du døren med modulmålet som passer til åpningen. Ettersom dette er standardmål er de like på tvers av ulike produsenter. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også