115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Du får strømstøtte i år også

Og i år gir den bedre beskyttelse mot høye timepriser

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

31. oktober 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

31. oktober 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231031122159774.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231031122159774.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Det meste tyder på at strømprisene vinteren 2023/2024 blir lavere enn vinteren 2022/2023. Men med en forventet pris på mellom 100 og 200 øre per kWh, inklusive nettleie og avgifter, kan strømregningene fremdeles komme til å svi for mange.

Da er det godt å vite at myndighetene har valgt å fortsette med strømstøtteordningen som ble innført forrige vinter. Det er imidlertid gjort noen endringer, og den viktigste er trolig at den nå tar utgangspunkt i spotprisen time for time.

Ligger tettere på forbruket

Ved å ta utgangspunkt i prisene time for time, legger ordningen seg tettere på det reelle forbruket. Dette vil beskytte forbrukerne mot høye timespriser. Det var ikke tilfellet med den opprinnelige ordningen, der støtten ble beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittspris. Da prisene har vist seg å variere veldig, kunne denne måten å gjøre det på føre til store kostnader for forbrukerne i perioder med ekstreme strømpriser. 

Ved å ta utgangspunkt i prisene time for time, vil det heller ikke være mulig for forbrukere å tjene penger på å bruke mye strøm når prisene er veldig lave. Nettopp det var det en del eksempler på forrige vinter.

Samme innslagspunkt, men lik støtte hele året

Innslagspunktet for strømstøtten er fremdeles det samme som tidligere. Det vil si at den trer i kraft dersom prisen overstiger 70 øre per kWh. Det er imidlertid verdt å merke seg at støtten nå er satt til 90 prosent støtte over 70 øre hele året. Tidligere var den på 80 prosent over 70 øre i sommermånedene. På samme måte som i fjor, får du kun støtte for 5000 kWh per måned.

Andre ting som kan være verdt å merke seg ved den nye ordningen, er at:

  • Strømselskapene har blitt utfordret til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtte. Dette skal gjøre det enklere for forbrukerne å vite hva de faktisk må betale. Ved behov vil regjeringen stille krav om at slik informasjon kommer frem når selskapene kommuniserer med kundene
  • Grendenett er nå inkludert. Støtten utbetales til den kunden som er registrert på målepunktet tilknyttet nettselskapet.
  • Husholdningskunder av nærvarmeanlegg basert på strøm vil kunne søke om strømstøtte. Disse har tidligere vært utenfor ordningen.

Strømstøtteordningen i sin nåværende form er vedtatt å vare ut 2024.

2311
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også