115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Endelig fritak for egenprodusert energi i sameier og borettslag

Nå blir det langt mer attraktivt å investere i solceller

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

1. desember 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

1. desember 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231201092231245.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231201092231245.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Produksjon av solenergi kan gi et vesentlig bidrag til å redusere strømregningene i de fleste bygg. Sameier og borettslag har imidlertid støtt på utfordringer ettersom de har måttet betale både elavgift, merverdiavgift og nettleie på egenprodusert strøm fra solcelleanlegg. Dette står i kontrast til privatboliger, der et av de viktigste argumentene for å installere solcellepaneler nettopp har vært fritaket for avgifter på egenprodusert energi.

Den eneste muligheten for fritak for sameier og borettslag har vært dersom solcelleanlegget ikke kobles til strømnettet. Med et slikt anlegg er det imidlertid ikke mulig å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet. Sameier og borettslag som består av flere bygg har heller ikke kunnet dele egenprodusert solenergi mellom flere bygg på eiendommen uten å betale avgifter.

I sum har det med andre ord vært få insentiver for at sameier og borettslag skal investere i solenergi.

Nye regler gjør det lettere

Fra og med 1.10.23 ble disse utfordringen ryddet av veien, så nå kan sameier og borettslag:

  • Produsere solenergi uten å betale elavgift, merverdiavgift eller nettleie selv om anlegget er koblet til strømnettet
  • Selge overskuddsstrøm tilbake til nettet
  • Dele produsert solenergi mellom ulike bygg på samme eiendom.

Noen begrensninger er det imidlertid, og den viktigste er trolig effektbegrensningen når det gjelder deling av energi mellom bygg. Det er nemlig kun produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 1000 kW som kan deles. I tillegg er det viktig å nevne at bygg som skal dele energi må ha det samme gårds- og bruksnummeret. Det er altså ikke mulig å dele egenprodusert energi mellom bygg i et område som strekker seg utenfor det aktuelle gårds- og bruksnummeret.

Uansett betyr endringene at sameier og borettslag har fått langt større fleksibilitet og vesentlig bedre insentiver til å investere i solenergi. Ifølge aktørene i solcellebransjen har dette allerede gitt seg utslag i langt flere henvendelser fra sameier og borettslag.

2036
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også