Enkelt vedlikehold med asfalt

Feiing og spyling er stort sett det du trenger å gjøre

Av ByggeBolig
15. mai 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181001075706429.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181001075706429.jpg
0
Asfalt bør ha en levetid på mellom 15 - 20 år ved normal bruk og dersom det er lagt på tilfredsstillende bærelag. Væsker som drivstoff og oljer kan både løse opp bindemiddelet i asfalten og føre til sjenerende flekker, så det er det grunn til å være litt forsiktig med. Avfettinger til bil kan typisk også føre til noe misfarging dersom du søler med det. Skulle du være uheldig å søle olje, drivstoff eller avfetting, er det lurt å bruke eksempelvis sagflis til å suge det opp. 
Vedlikeholdsarbeidet er ganske begrenset når du først har lagt asfalt. Det holder stort sett med en runde feiing og spyling fra tid til annen. Du kan fint bruke høytrykksspyler, men hold litt avstand med lansen og hold strålen i bevegelse.  
Om ugress eller annen vegetasjon vokser gjennom asfalten, bør den fjernes. Påfør et egnet ugressmiddel og vent til vegetasjonen visner. Deretter fjerner du ugresset. Ofte vil det stå igjen et lite hull med oppstikkende kanter. Kantene kan du slå forsiktig ned med slegge eller liknende. Er det behov for å reparere hullet ytterlige, kan du selv reparere det med egnet lappemasse. Større hull bør du la proffene håndtere. For å unngå hull og merker i asfalten er det en god regel å legge en plankebit under ting som motorsykkelstøtter, bordben, under garasjejekken osv. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også