115
Foto: Shutterstock

Er brannskillet ditt i orden?

Det kan redde liv og eiendom dersom ulykken er ute

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. april 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. april 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230426074620443.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230426074620443.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Ifølge NRK har 395 branner i leiligheter og rekkehus mellom 2016 og 2022 spredd seg til naboen. Det skal i utgangspunktet ikke skje, ettersom alle leiligheter og rekkehus skal være en egen branncelle. Det vil si at det skal være sikring mot brannspredning mellom de ulike enhetene. Dette gjelder både horisontalt og vertikalt.

At det likevel skjer, er altså et tegn på at brannskillet mellom enhetene ikke er godt nok. Dette er særlig en utfordring i bygninger som er oppført før 1990. I disse tilfellene kan det ofte tilskrives at de tekniske kravene til brannsikring ikke var like strenge i byggeåret som i dag. Også slitasje og elding av materialer kan spille inn.

Branner som sprer seg til naboene oppstår imidlertid også i nyere bygg der strengere krav til brannsikring har vært gjeldende. Ifølge fagfolk handler dette ofte om at brannsikkerheten i praksis blir ofret til fordel for billigere løsninger. Uansett hva grunnen er, kan det bety at beboerne har en falsk trygghet med tanke på brannsikkerheten og faren for spredning dersom ulykken er ute.

Ta en sjekk

Den som eier en leilighet eller eller et rekkehus er ansvarlig for brannsikkerheten og at branncellen fungerer. Derfor må du ta ansvar for å sjekke at ting er i orden. En del av dette kan du gjøre selv, slik som å sjekke at det ikke er hull eller liknende i veggene mellom enhetene. Oksygen gir som kjent mat til en brann og sørger for at den kan spre seg. Derfor skal brannskillet mellom enhetene være helt lufttett. Du bør også sjekke at veggene går helt opp til taket. Ofte må du demontere listverk for å få sjekket dette. Finner du feil eller mangler bør du kontakte fagfolk for å få råd til hvilke utbedringer som bør gjøres.

Mer grundige sjekker av brannsikkerheten bør også overlates til fagfolk. Her er det både mulig å hente inn fagfolk fra private aktører eller å ta kontakt med det lokale brannvesenet. Sistnevnte kommer som regel gjerne på befaring for å sjekke tilstanden.

2003
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også