115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Er det smart å være sin egen rørlegger?

Selv om det kan lønne seg på kort sikt, er det mulig du vil angre på lengre sikt

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

7. november 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

7. november 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221107110758439.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221107110758439.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Som boligeier mangler det sjelden mangel på prosjekter som kan gi pengene bein å gå på, og da er det ikke så unaturlig å vurdere hvor det er mulig å kutte litt på kostnadene. Én måte å kutte kostnader på, er ved å gjøre ting selv fremfor å leie inn profesjonelle. Det kan både dreie seg om snekkerarbeider, maling, graving og liknende. Her vil det fort påløpe tusenvis av kroner i arbeidspenger dersom du leier inn fagfolk. De kostnadene slipper du unna dersom du gjør jobben selv.

Hva du kan gjøre som egeninnsats er avhengig av hva slags kompetanse og erfaring du har. For alle typer prosjekter er det derfor viktig å kjenne sine egne begrensninger og velge hvor du skal bruke egeninnsatsen. Det gjelder spesielt dersom du skal befatte deg med bærende konstruksjoner eller på andre områder der bygget kan ta reell skade dersom du ikke gjør jobben riktig.

Vann under trykk bør overlates til rørlegger

Ett eksempel er å drive med rør der vann står under trykk. Det er i utgangspunktet tilfelle for alle typer vannrør som fører til kraner ulike steder i boligen, til dusjarmaturer og til varmtvannsberederen. Selv om det per definisjon ikke er ulovlig å gjøre dette uten å være rørlegger, vil konsekvensene av feil utført arbeid kunne være store. Er det lekkasje i en kobling på et rør der det står vann under trykk, vil det kunne lekke ut store mengder vann på kort tid – og dermed ligger alt til rette for dyre og tidkrevende reparasjoner.

Kan årsaken spores tilbake til feil du selv har gjort kan det også hende at forsikringsselskapet avkorter forsikringsutbetalingen.

Med ferdig opplegg går det an

Det er ikke dermed sagt at du skal holde deg unna alt mulig som har med vannrør å gjøre. I mange tilfeller er det ferdig opplegg for tilkobling av vann og avløp til utstyr som oppvaskmaskiner og vaskemaskiner. Om du er litt nevenyttig, klarer du fint å gjøre denne type jobber uten å bruke spesialverktøy og uten risiko for at det skal oppstå lekkasjer. Bor du i blokk er det imidlertid ikke alltid så enkelt, selv om det er ferdig opplegg på kjøkkenet eller badet. Borettslag og sameier har ofte egne krav om at det skal brukes fagfolk når utstyr som oppvaskmaskiner og vaskemaskiner skal installeres. Dette bør du sjekke opp på forhånd.

2270
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også