115
Foto: Shutterstock

Etterisolere hele huset på en gang eller ta det i etapper?

Begge deler er mulig, men det er best å ta alt på én gang

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

31. oktober 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

31. oktober 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231031110843936.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231031110843936.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Å etterisolere et helt hus krever mye innsats og koster forholdsvis mye penger. Da er det fort gjort å tenke at det er smart å dele jobben opp i flere etapper. På kort sikt er vi helt enige i at det kan være fornuftig ettersom du slipper å ta hele jobben og alle kostnadene på én gang.

Det er imidlertid også en bakside av medaljen, og det handler om at tiltak på en del av huset som regel har konsekvenser for andre deler av huset. Sagt med andre ord, er sannsynligheten stor for at du støter på en del praktiske utfordringer dersom du gjør tiltakene etappevis. I alle fall hvis du ikke planlegger godt nok. For å eksemplifisere poenget, kan vi ta utgangspunkt i et hus der det er planlagt å etterisolere taket og ytterveggene, samt bytte ut vinduer og dører.

Ytterveggene blir tykkere med mer isolasjon

Dersom huseier starter med taket, bør dette arbeidet ta høyde for at ytterveggene blir tykkere når de en gang skal etterisoleres. Dermed bør taket bygges med et takutstikk som stikker langt nok ut til at det fremdeles dekker ytterveggene godt når de blir etterisolert. Gode takutstikk er nemlig svært viktig for å skåne kledningen for mye av påvirkningene fra vær og vind. Rent estetisk vil et langt takutstikk trolig se litt rart ut frem til ytterveggene blir fikset, men det er altså svært fornuftig.

Vi kan også tenke oss at huseieren starter med å bytte vinduer og dører. Disse vil nødvendigvis måtte plasseres på samme sted som de gamle vinduene, og vil se fint ut helt til ytterveggene etterisoleres og gjerne blir 10 – 15 cm tykkere. Men med tykkere vegger vil vinduene og dørene bli stående langt inn i veggen, noe som ser ganske rart ut. For å ordne opp i dette må i så fall vinduene og dørene flyttes utover i veggen. Det krever mye jobb både innvendig og utvendig.

Skal disse to tiltakene gjøres i etapper, er det mer fornuftig å starte med ytterveggene og å flytte vinduene utover når de likevel skal skiftes en gang i fremtiden. I mellomtiden er det viktig å sørge for god tetting mellom vegg og vindu. Det aller beste er imidlertid å gjøre de to jobbene samtidig.

Helhetlig oppgradering gir best resultat

En annen god grunn til at det er fornuftig å gjøre flere tiltak samtidig, handler om effekten du får av dem. Bytter du kun vinduer og ytterdører vil du selvsagt få positive effekter på både strømforbruk og komfort, men er du ute etter skikkelig god effekt og helhet bør alle tiltakene gjennomføres under ett. Da er også sjansen større for å etablere gode, sammenhengende løsninger.

Det er dette som ofte kalles for helhetlig oppgradering av bygningskroppen. Gjør det du, kan du også å få Enova-støtte til gjennomføringen av prosjektet.

2705
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også