Få orden på de gamle hengslene

Så slipper du dører som subber

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. juni 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

19. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190619075930670.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190619075930670.jpg?maxwidth=2000
0

Hvis du har eldre dører i huset, er det ofte gamle typer hengsler på dem. Altså typen der du må løfte døren av og på hengslet for å kunne montere og demontere dørbladet. Det er også dette som gir opphavet til navnet på denne typen hengsler. De kalles nemlig for løftehengsler.

Dørbladene på dører med løfthengsler er ofte er tunge og hengslene blir utsatt for ganske stor belastning ved gjentatt åpning og lukking av dørene gjennom årenes løp. Det fører gjerne til at hengslene blir skjeve og at dørbladet ikke lenger står sentrert i karmen. Det merker du ved at dørbladet subber i karmen eller dørterskelen og at døren blir vanskelig å åpne og lukke.

For å fikse skjeve løftehengsler bør du skaffe deg en såkalt hengselretter. Det er et verktøy som tres ned på hengslet og lar deg bøye det tilbake til korrekt posisjon. Prinsippet er altså at du bruker hengselretteren for å dra hengselet i den retningen du vil ha dørbladet. Jobben er svært fort gjennomført, men ta det gradvis for å være sikker på at du ikke bøyer hengselet for mye.

Det kan være fristende å bruke hammer for å banke hengselet tilbake til riktig posisjon. Med hammer har du imidlertid mye mindre kontroll på opprettingen og du risikerer å gjøre vondt verre. Dessuten er det fort gjort å gjøre skade på andre deler av hengselet når du bruker hammer.

Utforing med papp

Det finnes også andre måter for å rette opp skjeve dørblad. En mye brukt løsning er å klippe til en bit med papp og bruke den som utforing under hengselet. Det krever selvsagt at du løsner hengselet fra dørkarmen. På riktig gamle dører bør du utvise forsiktighet når du skrur ut skruene slik at du ikke ødelegger dem. 

Før du monterer hengselet kan det dessuten være lurt å bore opp skruehullene og banke inn en treplugg med lim. Da får du godt skruefeste når du skrur inn skruene igjen.

1863
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også