Færre vil ha helt åpen kjøkkenløsning

Nå skal det være litt mer lukket

Av ByggeBolig
20. juni 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180620061419927.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180620061731491.jpg
0
En langvarig trend mot stadig åpnere kjøkkenløsning har nå snudd, viser 
tall fra Prognosesenterets rapport Future Living.
Rapporten viser at nesten 4 av 10 unge husholdninger har helt åpen 
kjøkkenløsning i dagens bolig, mens bare 13% vil ha slik planløsning mellom
stue og kjøkken i neste bolig. Mer enn halvparten foretrekker delvis åpen
stue/kjøkkenløsning, mens litt over en tredjedel svarer at de vil ha separat
kjøkken-/stueløsning, det vil si separate rom.
- Kjøkkenet var helt bortgjemt med kjøkkenveien som en egen inngang i 
gamle dager. Derfra har kjøkkenet spist seg innover i boligen til å bli det
mest framtredende rommet. Nå ser vi at trenden har snudd ved at særlig
de unge ønsker et visst skille mellom stue og kjøkken, sier styreleder
Bjørn-Erik Øye i Boligkanalen.
Det er delvis åpen kjøkkenløsning som er favoritten i alle aldersgrupper. Blant 
de unge er det færre som ønsker helt åpen kjøkkenløsning enn gjennomsnittet.
- Det er alltid de unge som fanger opp nye trender først og derfor er det 
spesielt interessant å se på hva denne gruppen ønsker for deres neste
bolig. Jeg tolker det slik at de unge ikke ønsker at kjøkkenet skal være
hverdagsrommet, sier Øye.
De unges preferanser underbygges av svarene på hvilket rom som er det 
viktigste hverdagsrommet i boligen. Sammenlignet med gjennomsnittet er det
flere unge som svarer at stuen er det viktigste, mens færre svarer kjøkkenet.
Øye sier at kjøkkenleverandørene allerede har tatt den nye trenden innover seg.
- Moderne kjøkkenløsninger ligner ikke lenger på kjøkken. Maskinene er 
innebygget i skapene og de store viftene er borte.
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også