SWITCH SECTION

Finn det lille treet!

Det betyr nemlig at du velger bærekraft

For ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. juni 2019
For ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613080028251.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190613080028251.jpg?maxwidth=2000
0

Mange av produktene vi omgir oss med i hverdagen har sitt opphav i verdens skoger, men dessverre foregår skogsdriften i mange land på en måte som verken tar hensyn til natur eller mennesker. Det mest kjente eksempelet er avskoging av regnskog. Det fører både til at mennesker fordrives fra sine hjem, bidrar til å utrydde unike dyr og planter, pluss at det forårsaker store klimagassutslipp.

Ifølge Regnskogfondet har det kun tatt menneskene 70 år å ødelegge halvparten av regnskogen som naturen har brukt opp mot 100 millioner år å etablere. For hvert eneste år som går forsvinner det faktisk regnskog tilsvarende størrelsen på Danmark.

Det er satt i gang flere initiativ for å møte denne typen utfordringer, og det gjelder ikke kun verdens regnskog. Det mest kjente og utbredte er FSC. Det er sannsynligvis ikke helt ukjent for deg – forhåpentligvis har du flere produkter som er FSC-merket med det lille grønne treet. Det kan både være på hagemøbler, treverk, grillkull, vinduer, papir og andre typer produkter laget av treverk.

Merket betyr i korthet at treverket som er brukt stammer fra skogsdrift som ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. Det handler altså både om biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter. Det skal være mulig å spore treverket fra tømmeret i skogen til ferdig produkt i butikken.

Slik fungerer det

Rent praktisk fungerer FSC slik at virksomheter lar seg sertifisere i henhold til definerte standarder. For å bli sertifiserte må de betale en medlemsavgift. FSC-sertifiserte virksomheter og skog kontrolleres minimum én gang årlig for å sjekke at driften er i henhold til sertifiseringsstandardene.

Ordningen drives av den ikke-statlige organisasjonen Forest Stewardship Council og arbeidet startet som et samarbeid mellom miljøvernorganisasjoner og internasjonale hogstselskaper i 1993. Men selv om miljøorganisasjonene har vært involvert siden starten, er det likevel flere av dem som mener at FSC ikke stiller strenge nok krav når det gjelder tropisk tømmer. Uansett vil vi mene at det er mye bedre å velge FSC-sertifiserte produkter enn å ikke gjøre det.

2451
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også