SWITCH SECTION

Du trenger ikke spesialverktøy for å finne vinkelen

To plankebiter er alt som skal til

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. august 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. august 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190826081947022.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190826081947022.jpg?maxwidth=2000
0

Du har sikkert vært borti problemstillingen når du skal kutte lister: det er ikke alle hjørner som er 90 grader. Dermed blir det vanskelig å sage listene i riktig vinkel for å få dem til å møtes pent. Da må du finne en måte å måle vinkelen på. Selvsagt kan du gå i butikken å kjøpe spesialverktøy. De finnes både i utgaver som lar deg lese vinkelen på en skala eller digitalt, men du klarer deg faktisk med langt mer primitive hjelpemidler. 

Faktisk trenger du bare et par plankebiter. Det kan være hvilke som helst plankebiter, men det er helt avgjørende at de er nøyaktig like brede. I eksempelet som følger bruker vi dem til å finne vinkelen på et utvendig hjørne.

Du starter med å legge en plankebit mot den veggen på den ene siden av hjørnet. La den stikke forbi hjørnet. Den andre plankebiten legger du oppå den første, inn mot veggen på den andre siden av hjørnet. Så finner du frem en skarp blyant og slår en linje langs ytterkantene av det øverste bordet slik at du står igjen med to streker på det nederste.

Nå gjenstår kun én ting – nemlig å slå en strek mellom de to du nettopp laget.

Så kan du ta med deg plankebiten til kapp- og gjærsagen og stille den inn slik at sagbladet treffer den siste streken du laget.  Dermed har du satt sagen opp til å kutte i de henhold til vinkelen på hjørnet og er klar for å kutte listene. Test gjerne med et par biter avkapp før du går løs på listene du skal bruke.

Du kan også bruke plankebiter for å finne vinkelen på innvendige hjørner, men fremgangsmåten er litt annerledes. Illustrasjonen under viser hvordan du gjør det. 


2114
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også