115
Foto: Shutterstock

Gå over varmeproduktene før kulda kommer

Olje- og vifteovner skal ikke stå for hovedoppvarmingen i huset

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. august 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. august 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230821115454414.jpg?maxwidth=2000 https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230821115454414.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0


Nå er det ikke lenge til temperaturene kommer til å synke og det blir behov for å fyre i ovnen og å slå på ovnene for å holde varmen i huset. Før du gjør det, kan det være smart å ta en gjennomgang av hvilke typer ovner du bruker i huset. Det er spesielt noen typer ovner du bør være obs på, og det er flyttbare varianter som oljeovner og vifteovner.

Grunnen til at du bør være litt obs på slike ovner, handler ikke om at de er farlige som sådan. For det er de på ingen måte. I alle fall så lenge du bruker dem på riktig måte. Verken vifteovner eller oljeovner skal nemlig brukes som hovedoppvarmingskilde. De er snarere ment som supplement til annen oppvarming og skal alltid holdes under oppsyn når de er i bruk. Det betyr at du ikke skal la dem stå på når du sover eller forlater boligen, noe som også er en anbefaling fra brannvesen i hele landet.

Hva kan skje?

Når det gjelder oljeovner, er de største farene at de kan velte eller gå lekk slik at oljen renner ut. At ovnen velter når ingen er i nærheten av den er trolig lite sannsynlig, så det er helst faren for lekkasje som er størst. Generelt er eldre ovner mer utsatt for lekkasjer enn nyere.

Når det gjelder vifteovner, er farene først og fremst forbundet med overoppheting. Det gjelder særlig dersom de står for nære andre gjenstander eller har samlet mye støv. Dersom det oppstår feil på dem kan de faktisk også bli så varme at underlaget kan ta fyr.

Denne typen farer er langt mindre med fastmonterte ovner som er laget for å stå på uten at noen holder tilsyn med dem. Derfor bør du alltid bruke slike som elektrisk hovedoppvarming i boligen, så kan du heller supplere med olje- og vifteovner ved behov når du er til stede og våken.

Oppfordringen er med andre ord klar – sjekk hvilke ovner du har i huset og gjør de nødvendige utskiftingene 


PS! Verken olje- eller vifteovner skal kobles til med skjøteledning. Grunnen er ganske enkelt at ovnene har såpass høy effekt at det kan føre til overbelastning og varmgang i både ledning og kontakter.


2045
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også