Gass fra materialer - seriøst?

Et godt inneklima starter allerede ved valg av produkter

Av ByggeBolig
25. januar 2019
Foto: Pexels.com
Foto: Pexels.com
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190125094254633.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190125094254633.jpg?maxwidth=2000
0

Det er mange ting du skal ta hensyn til når du bygger nytt eller pusser opp. Blant alle fargevalgene, de ulike gulvtypene og den vanskelige kjøkkeninnredningen bør du også ta hensyn til hva materialene og produktene du velger har å si for inneklimaet.

Det er nemlig slik at en del materialer kan gi avgassing som ikke er bra for inneklimaet. Både rett etter montering eller bruk, men også over lenger tid.

Det første du tenker på er nok kjemiske produkter som maling og lim. Ikke så underlig, for denne typen produkter er jo kjent for å inneholde skadelige kjemikalier. Du skal imidlertid også vite at ting som gulvbelegg, parkett, bygningsplater og interiørprodukter kan gi betydelige emisjoner av helseskadelige stoffer. Vi snakker for eksempel om stoffer som:

  • Ammoniakk
  • Kreftfremkallende forbindelser
  • Formaldehyd
  • Flyktige organiske forbindelser, som er en samlebetegnelse som omfatter blant annet løsemidler, bensin osv.

Mange av produktene du omgir deg med er dessuten sammensatt av en rekke ulike materialer og det er variasjon i hvor godt de er testet eller dokumentert med tanke på avgassing av helseskadelige stoffer.

Derfor må du som forbruker orientere deg godt. For å få hjelp til dette kan du gjerne bruke en sjekkliste laget av Norges Astma- og allergiforbund:

  • For alle kjemiske byggprodukter og byggematerialer som skal brukes skal det foreligge HMS-datablader/sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på avgassing
  • Det bør være et mål å kun benytte produkter/materialer som kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene til svært lavt forurensende materialer. Ved valg mellom tilsvarene produkter skal produktet med lavest avgassing velges
  • Hvis det ikke finnes produkter/materialer på markedet som tilfredsstiller kravene skal produktet med lavest avgassing velges
  • Interiørmaling som benyttes bør oppfylle NAAFs kriterier for innendørs maling

For mer informasjon om temaet, anbefaler vi at du leser deg opp på NAAFs nettsider.

1985
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også