Gjør noe med varmtvannskostnadene

Det kan være mye penger å spare

ByggeBolig
18. november 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181118093910010.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181118093910010.jpg?maxwidth=2000
0

Strøm som går til oppvarming av varmtvann representerer en av de største utgiftspostene på strømregningen din. Derfor er det også en del penger å spare på å være bevisst på dette området.

Har du en eldre varmtvannsbereder kan du spare en del på å bytte den ut med en ny. Nye beredere er nemlig vesentlig bedre isolert enn eldre modeller – ergo blir varmetapet til omgivelsene vesentlig mindre. Da bruker berederen mindre energi på å varme opp vannet og holde på temperaturen. Faktisk kan varmetapet fra berederen reduseres med opptil 50 % ved investere i en ny. Det kan gi deg besparelser på flere tusen kroner i året.

Når det gjelder forbruk er det faktisk mulig å oppnå en reduksjon på 40 % ved bruk av vannspareservanter og liknende utstyr. Det vil kunne redusere energiforbruket med nesten 2000 kWh i en normal enebolig. Det er snakk om ganske enkle tiltak som å montere sparedusj eller vannspareventiler. Om du ikke har noe til overs for slike løsninger, kan du selvsagt også velge å ta litt kortere dusjer med litt lavere temperatur på vannet, men det krever litt mer bevissthet.

En litt mer krevende, men ganske snedig løsning, er å montere utstyr for varmegjenvinning fra gråvann (alt avløpsvann unntatt toaletter). Varmen fra vannet som eksempelvis skylles ut fra dusjen brukes til å varme opp kaldt vann som skal inn i varmvannsberederen. Da holder det en høyere temperatur når det kommer inn i berederen og det trengs mindre energi for å varme det opp til innstilt temperatur. Dette tiltaket vil kunne spare nærmere 2000 kWh i året på i en normal enebolig.

1595
b-FalseFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også