115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Gjøre noe med ytterveggene? Sjekk om du må søke!

Før du aner ordet av det, gjør du endringer på fasaden eller setter i gang med vesentlige reparasjoner. Da må du ofte søke.

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

12. januar 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

12. januar 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230112114816716.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230112114816716.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Med høye strømpriser som bakteppe, er det nok mange som har vurdert å etterisolere ytterveggene. Da skal du vite at dette er en type arbeid som ofte krever at du søker om lov fra kommunen.

Når du etterisolerer ytterveggene, regnes det nemlig som en vesentlig endring eller en vesentlig reparasjon. Dermed gjelder relevante krav i TEK17 og du må i utgangspunktet søke kommunen om lov. Dersom det er snakk om mindre arbeider, kan kommunen gi unntak fra søknadsplikten.

Dersom du vil bytte eksisterende kledning med en ny type, vil tiltaket regnes som en fasadeendring. Det samme gjelder dersom du setter opp en helt lik kledning som den eksisterende, men monterer den i en annen retning. For eksempel dersom du går fra stående til liggende kledning med samme profil/utforming. Fasadeendringer er i hovedsak søknadspliktige, men det er kommunen som avgjør om du faktisk må søke eller ikke.

Om arbeidet med  å etterisolere eller bytte kledning innebærer å erstatte, forsterke eller endre en bærevegg, må du også søke. Dette fordi det regnes som en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.


Dette trenger du ikke å søke om

Enkle tiltak som å male ytterveggene krever ikke søknad da det regnes som vedlikehold. Det betyr likevel ikke at det alltid er fritt frem. Kommunale planer og eventuell vernestatus på bygget kan nemlig legge begrensninger på hva som er lov. Mange kommuner har eksempelvis definert tillatte farger i reguleringsplanene for enkelte områder. Er dette tilfelle i ditt område, er det faktisk ikke fritt frem til å bestemme farge på huset.

Skal du bytte ut all kledning med tilsvarende kledning som den eksisterende, er det heller ikke søknadspliktig da dette også regnes som vedlikehold. Den nye kledningen må monteres i samme retning som den eksisterende. Du kan ikke gå fra stående til liggende eller motsatt uten å søke.

1870
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også