Har du asbestholdige materialer i huset?

Skal du fjerne dem må du ta noen forholdsregler

Av ByggeBolig
21. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181121113910417.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181121113910417.jpg?maxwidth=2000
0

I svært mange eldre boliger har det blitt benyttet asbestholdige materialer både ut- og innvendig. Det er nemlig et materiale som isolerer godt og er brannsikkert. Samtidig er fibrene både fleksible og sterke, men fremdeles strekkfaste.

Materialet ble spesielt brukt i bygg oppført fra andre verdenskrig og frem til ca. 1980, men det kan finnes i bygg oppført så tidlig som 1920-tallet. Du finner typisk asbest i eternittplater på fasaden, i isolasjonsmaterialer og ulike typer bygnings- og takplater.

Problemet er bare at asbest blant annet kan være kreftfremkallende ved innånding. Derfor ble det totalforbudt til bruk i bygninger i 1985. Risikoen oppstår først når asbestfibrene opptrer som støv som kan pustes inn – typisk dersom du river eller på annen måte skader konstruksjoner som er bygget med asbestholdige materialer. Ligger materialene i ro uten å bli skadet slik at støvet oppstår, trenger du altså ikke å bekymre deg for å bli utsatt for asbest.

Skal du fjerne asbestholdige materialer, er du som privatperson ikke underlagt noen regler for arbeidet. Likevel anbefales følgende av hensyn til din egen helse:

  • Bruk heldekkende, tettsluttende verneklær uten lommer. Gjerne engangsdress som kan kastes etter bruk.
  • Bruk godkjent åndedrettsvern
  • Pakk materialene i plast og lever dem til godkjent mottak

Når du river er det en fordel å få ned de asbestholdige materialene i hele stykker så godt det lar seg gjøre. Jobber du innvendig bør du dessuten avgrense rommet du jobber i så godt som mulig, gjerne med bruk av støvdør eller liknende. For prosjekter der det skal fjernes store mengder asbestholdige materialer, kan det være en fordel å sette jobben bort til en profesjonell aktør. 

Det er viktig å ta dette på alvor – innånding av selv små mengder av enkelte sorter asbest kan gi deg sykdommer.

Er du usikker på hvorvidt materialer i din bolig inneholder asbest, er det mulig å sende materialprøver til analyse hos et laboratorium.

1997
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også