115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Har du en sikker trapp?

Ikke la designfokuset ødelegge for sikkerheten

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

2. mai 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

2. mai 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220502074358908.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220502074358908.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

De siste årene har trapper beveget seg fra å være praktiske transportveier mellom ulike etasjer til å bli et designelementer. I en del tilfeller har dette ført til at viktige elementer knyttet til sikkerhet utelates fra trappedesignet. Det kan både dreie seg om feil stigningsvinkel, for smale eller ujevne trinn og mangel på rekkverk eller håndløper.

Det kan med andre ord være grunn til å minne om de viktigste reglene som gjelder for sikkerhet i trapper.

Avgrensning, rekkverk og håndløpere må være på plass

For det første er det viktig å vite at en trapp skal ha avgrensning på begge sider. Avgrensningen kan enten være en vegg eller et rekkverk. Mange trapper har eksempelvis vegg på en ene siden og rekkverk på den andre. I tillegg til avgrensningene skal det være håndløpere på begge sider. Disse skal gi deg noe å holde i når du går ned og opp trappen. I en trapp med vegg og rekkverk vil toppen av rekkverket fungere som håndløper på den ene siden, mens det må monteres en egen håndløper på veggen. Poenget med disse reglene er at det ikke skal være mulig å ramle ut av trappen dersom du faller.

I trapper som har høydeforskjell på mer enn 3,3 meter, skal det også monteres repos. Hovedfunksjonen til et repos er å begrense fall-lengden dersom noen faller i trappen, men i lange trapper vil det også fungere som en hvileplass. Størrelsen på reposet må være tilstrekkelig til å stanse et fall.

Jevn stigning er viktig

For at trappen skal være sikker og trygg å gå i, må den også ha jevn stigning. Inntrinnene bør ha lik dybde og opptrinnene lik høyde. En trapp med varierende inn- og opptrinn er både ubehagelig og utrygg å ferdes i.

For å finne det riktige forholdet mellom opp- og inntrinn, kan den såkalte trappeformelen brukes. Den sier at to opptrinn pluss ett inntrinn skal være lik 62 cm +/- 2 cm. I henhold til TEK17 skal ikke inntrinn under 25 cm forekomme. I svingte trapper vil dybden på inntrinnet nødvendigvis være ulik på de to sidene, men skal ikke være grunnere enn 15 cm i indre ganglinje. Uavhengig av hvordan trappen er utformet, bør inntrinene ha en sklisikker overflate.

Anbefalt stigningsvinkel for innvendige trapper er mellom 33 til 36 grader.

Klikk her for å lese mer om hvilke krav TEK17 stiller til  trapper.

2297
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også