Har du hekk ut mot gaten?

Skolestarten krever kanskje en klipp

Av ByggeBolig
31. juli 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180731064852547.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180731064852547.jpg
0
Om du er en av dem som har en hekk som vender ut mot en vei eller et fortau, skal du være klar over at du har et ansvar for å legge til rette for fri sikt. Det er viktig hele året, men særlig viktig i starten av august. Da er det nemlig skolestart og tusenvis av små og store barn strømmer ut for å komme seg til skolen.
Helt generelt gjelder et krav om at hekker og gjerder ikke skal være høyere enn 0,5 meter over gateplan i den såkalte frisiktsonen. Hvor stor frisiktsonen skal være, avhenger av forholdene på stedet. 
Krysser avkjørselen til boligen din en gang- eller sykkelvei skal det være fri sikt 3 meter inn i avkjørselen din 30 meter på hver side av den. Er det ikke tilfelle, må du enten klippe hekken slik at den blir maksimalt 0,5 meter høy eller flytte den lenger inn slik at du oppnår tilstrekkelig sikt. Det samme gjelder gjerder. 
Munner avkjørselen ut i veien skal frisiktsonen være 4 meter inn. Fartsgrensen på stedet bestemmer hvor langt ut til hver side du skal ha slik sikt. Er det 50-sone, skal det for eksempel være mulig å se så langt inn i avkjørselen 45 meter på hver side av den. Er det 60-sone, øker kravet til 70 meter på hver side. Nærmere beskrivelse av kravene finner du hos Statens Vegvesen
Pass også på trær som henger over fortau, vei, gang- eller sykkelvei. Trær som henger over vei skal ikke ha greiner som henger lavere enn 5 meter, mens trær over fortau, gang- og sykkelvei ikke skal ha greiner som henger lavere enn 3 meter
Gi ditt bidrag til tryggere trafikk for både store og små – finn frem hekksaksen i dag! 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også