115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Har du takstige på hytta?

Hvis ikke, er det trolig på tide å skaffe seg en

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. august 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

21. august 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230821084226645.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230821084226645.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I «all tid» har eierne av hytter og andre fritidsboliger hatt et selvstendig ansvar for å feie pipa og å holde tilsyn med at ildsteder er i god stand. I starten av 2016 ble regelverket imidlertid endret, og siden den gang har hytter/fritidsboliger vært underlagt det samme regelverket som bolighus. Det vil si at det lokale brann- og feiervesenet skal utføre feiing og holde tilsyn med fyringsanlegget i en fritidsbolig på akkurat samme måte som de gjør i vanlige boliger. Bakgrunnen for endringene handler selvsagt om å bedre brannsikkerheten og å unngå så mange hyttebranner som mulig.

De fleste vil nok være enige i at dette er fornuftige endringer som bidrar til bedre brannsikkerhet. For svært mange eiere av fritidsboliger har det imidlertid også en praktisk og økonomisk konsekvens. Nå kan du nemlig ikke gjøre som du vil når det kommer til adkomst til taket og pipa. Feieren aksepterer ganske enkelt ikke å ta seg opp på et tak der sikkerheten ikke er ivaretatt.

Det vil i praksis si at alle som ikke har takstige på taket, må investere i en slik. Ellers kan du risikere at feieren nekter å ta seg opp på taket for å feie pipa. Unntaket er dersom taket har mindre helling enn seks grader. Dersom du har innvendig feieluke som gjør at jobben kan gjøres fra innsiden, kan du også slippe unna kravet til takstige.

De viktige kravene

Det stilles en del krav til takstiger, og de viktigste er at de skal være:

  • Typegodkjente og montert i henhold til produsentens anvisninger
  • Festet i bærende konstruksjon (takstoler). Det er ikke lov å bruke stiger av tre, stiger som er festet med bøyle over mønet eller stiger som er festet med kjetting rundt pipa
  • Utformet slik at det er mulig å gå fra vanlig stige opp til tak og over på takstigen på en sikker måte.
  • Stor nok avstand fra tekking til trinn til at foten får ordentlig feste.
  • Montert typegodkjent sklisikring for å feste løs stige dersom gesimshøyden er over fem meter. Det kan også være nødvendig dersom løs stige må settes på ulendt terreng.

Høy pipe og flere piper på taket

Hvis pipa er høyere enn 1,2 meter, målt på korteste side, må det også monteres en feieplattform for å ivareta sikkerheten til feieren. Alternativt kan det monteres en feieluke som gir feieren tilgang til pipeløpet på et lavere punkt.

Dersom du har to piper på fritidsboligen må du enten montere én takstige til hver pipe eller montere en takbro som gjør det mulig å bevege seg trygt mellom de to pipene.

Både feieplattform og takbro må være typegodkjente og montert i henhold til produsentens anvisninger.

2600
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også