SWITCH SECTION

Har klosettet blitt helt susete?

Det skyldes sannsynligvis en lekkasje

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. juni 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190626092146303.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190626092146303.jpg?maxwidth=2000
0

Et rennende klosett kan være ganske irriterende. Det mest merkbare er sannsynligvis suselyden som oppstår fordi det hele tiden tar inn vann, men du kan også oppleve at det rennende vannet lager misfarginger i toalettskålen. 

Har du vannmåler som gjør at du betaler for det faktiske vannforbruket kan det også bli ganske dyrt. Det er dessuten ikke til å stikke under en stol at det representerer regelrett sløsing av vann.

Sjekk inn- og utløp

Et rennende toalett skyldes i de fleste tilfeller problemer med inn- eller utløp. Det vil altså si der vannet kommer inn i toalettet eller der det renner ut i skålen. Er du uheldig har du problemer begge steder.

I innløpet til toalettet sitter det som regel en flottør som regulerer nivået på vannet i sisternen. Flottøren stiger sammen med vannet i sisternen og når den kommer til et visst punkt stoppes vanntilførselen. Om flottøren på en eller annen måte har blitt ødelagt, for eksempel på grunn av elde eller slitasje, vil den ikke fungerer som den skal og vannet vil ikke slutte å renne. Det blir altså en evig sirkel der vannet kommer inn i sisternen og renner ut i overløpet som ender i toalettskålen.

Det samme skjer dersom det er problemer med utløpet. Der sitter det som regel en pakning som skal holde kontroll på vannet som skal ut i skålen når du trekker ned. Over tid kan pakningen for eksempel sprekke og bli utett. Dermed slippes det vann ut i skålen, vannet og flottøren i sisternen synker og toalettet tar inn mer vann for å kompensere. Det resulterer i akkurat den samme runddansen som beskrevet i forrige avsnitt.

Kan fikses, men...

Det er ofte mulig å bytte deler i både inn- og utløp og det trenger ikke være vanskelig å gjøre det selv. Er toalettet av eldre dato kan det imidlertid være både vanskelig og dyrt å få tak i reservedeler. Rent kostnadsmessig kan det ofte være mer fornuftig å bytte til et helt nytt toalett. Hva som er best i din situasjon bør du diskutere med en rørlegger eller VVS-forhandler.

2011
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også