Her er Norges dyreste nabolag

Klarer du å gjette hvor det ligger?

Av ByggeBolig
8. juni 2018
http://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180608100445118.png http://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180608105945889.jpg
0
Grunnkretsen Snarøya 06 som ligger på Langodden på Fornebu i Bærum kommune er Norges dyreste nabolag med en gjennomsnittsverdi på 19,8 millioner kroner per bolig. Til sammenligning er grunnkretsen Amtmannsnes i Alta det dyreste nabolaget i Finnmark med en gjennomsnittsverdi per bolig på 3,5 millioner kroner.
Prognosesenterets datterselskap MyEstate tilbyr oversikt over beregnede verdier på alle boliger i hele Norge. Her har vi hentet ut gjennomsnittverdiene for de dyreste grunnkretsene/nabolagene i hvert fylke i hele Norge (se tabell). Uttaket omfatter kun grunnkretser / nabolag med mer enn ti boliger. 
Grunnkretsen / nabolaget Fredriksborg på Bygdøy er dyrest i Oslo med en gjennomsnittsverdi på 15,6 millioner kroner. Fredriksborg omfatter størsteparten av den sjønære og bebygde delen av Bygdøy og har totalt 603 boliger. Til sammenligning består Norges dyreste nabolag på Langodden på Fornebu av 130 boliger. 
Den dyreste boligen som er omsatt på Langodden på Snarøya er Langoddveien 69 som ble kjøpt for 30,5 millioner kroner i 2006.  

https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også