Hjelp - det lokale eltilsyn kommer!

Hva skal de egentlig se på?

Av ByggeBolig
3. desember 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181203125445939.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181203125445939.jpg?maxwidth=2000
0

Du har kanskje opplevd å få brev der det står at det lokale eltilsynet skal gjennomføre tilsyn med det elektriske anlegget i boligen din. For mange fremstår det ganske skummelt, men du har i grunnen lite å frykte.

Det lokale eltilsynet, ofte forkortet DLE, er den del av nettselskapene landet rundt og oppgaven deres er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Det gjør de på en rekke ulike måter og grunnen til at du får dem på besøk er at de har ansvar for å utføre stikkprøvekontroller med elektriske anlegg i både nye og gamle hus og fritidsboliger.

Et tilsyn vil typisk vare inntil en time og omfatter en del standard sjekkpunkter, blant annet:

  • inntakssikringer
  • sikringsskap
  • jordingsanlegg
  • defekt materiell
  • skjøteledninger
  • bruk av apparater og utstyr

Sjekken gjennomføres som en blanding av konkrete målinger i stikkontakter mv. og visuell inspeksjon. En viktig del av tilsynet er dessuten at det gir anledning til en god prat rundt sikkerhet knyttet til det elektriske anlegget som sådan, samt hvordan du bruker det på en trygg måte. Det har du som boligeier alt å tjene på.

Du trenger ikke gjøre spesielle forberedelser før tilsynet, men sørg for at det er mulig å komme til alle deler av boligen. Det inkluderer også eventuelle utleieenheter. Har du opplevd uregelmessigheter i anlegget eller du vet om ting som ikke er som det burde være, bør du opplyse om det. Du lurer bare deg selv ved å holde det skjult.

Etter tilsynet vil det bli utferdiget en rapport som beskriver resultatet av kontrollen. Eventuelle feil eller mangler blir beskrevet og du vil få en frist til å utbedre dem. Etter utbedring må du sende melding til DLE slik at de kan vurdere arbeidet og deretter avslutte saken.

1759
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også