Hjelp - røykvarsleren piper uten grunn!

Støv, fuktighet eller plassering kan være grunnen

Av ByggeBolig
28. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181128101528509.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181128101528509.jpg?maxwidth=2000
0

Å ha røykvarslere i boligen er et av de viktigste sikkerhetstiltakene du kan sette i verk for å beskytte deg og familien mot konsekvensene av en eventuell brann. Dessverre opplever mange at røykvarslerne går av uten grunn og avgir falske alarmer til stadighet. Resultatet er at røykvarsleren tas ned og blir liggende uten batteri – og du er satt sjakk matt dersom de skulle bryte ut en brann.

Hvis du sliter med falske alarmer er det noen ting du kan gjøre for å få bukt med problemet. For det første bør du sjekke om det er støv eller smuss i selve røykvarsleren. Dette vil bygge seg opp over tid ettersom det strømmer luft gjennom deteksjonskammeret i varsleren og luften som kjent inneholder støv og partikler som setter seg i kammeret. Dette kan forårsake feilalarmer ettersom det gjør varsleren mer følsom. Løsningen er ganske enkelt å støvsuge forsiktig eller blåse rent med trykkluft.

Også andre ting kan føre til at støv utløser falske alarmer:

  • Oppussings- eller byggearbeider
  • Kraftig gjennomtrekk som slynger mange partikler opp i luften

Første punkt løses enkelt ved å ta ned eller dekke til varslerne mens du jobber, mens andre punkt kan løses ved å montere dem på steder der de ikke er så mye gjennomtrekk.

Selve plasseringen av røykvarslerne kan også ha en del å si, for eksempel dersom du har plassert dem i nærheten av badet eller nær andre kilder som fører til tidvis høy fuktighet i luften. Denne fukten kan nemlig føre til at alarmen går. Da bør du flytte røykvarslerne til steder der luften ikke blir så fuktig eller i det minste sørge for god utlufting i perioder der luftfuktigheten øker. Unngå også plasseringer der det blir store temperaturforskjeller, for eksempel rett innenfor ytterdøren på vinterstid.

Har du gamle røykvarslere som avgir mange falske alarmer, bør du rett og slett bytte dem ut med nye.

1876
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også