Hørt om siporex?

Eller porebetong, som det egentlig heter

Av ByggeBolig
31. oktober 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181031121904546.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181031121904546.jpg?maxwidth=2000
0

I en verden av full av allverdens byggevarer er det lett å bli forvirret. Et av produktene du kanskje har hørt om, men ikke har noe særlig kjennskap til, er sannsynligvis siporex.

I dag er siporex strengt tatt ikke et eget produktnavn i dag, men med en historie tilbake til 1930-tallet er det fort gjort at begrepsbruken henger igjen. Det mest korrekte betegnelsen på det mange kaller siporex, er porebetong. Råstoffene som brukes til framstilling av produktet er i hovedsak kalk, sand og vann – altså naturlige stoffer som finnes naturlig over store deler av verden og som det ikke er noe fare for at vi går tomme for.

Porebetong finnes i en rekke blokkformater og kan blant annet brukes til:

  • Bærende og ikke-bærende innervegger
  • Bærende og ikke-bærende yttervegger
  • Etasjeskiller
  • Brannmurer og innbygging av peis/ovn
  • Bæring over dør- og vindusåpninger

Porebetong er i utgangspunktet et byggemateriale som isolerer godt, men det finnes også egne blokker med ekstra isolasjon. Med disse kan du bygge et nytt hus som innfrir isolasjonskravene i TEK17 med god margin.  Porebetong er dessuten kjent for å bidra til et godt inneklima og avgir ingen skadelige stoffer til verken jord, vann eller luft.

Når det gjelder bearbeing, vil mange tro at et produkt som inneholder ordet betong krever seriøse verktøy for tilpassing og kapping. Det er ikke tilfellet med porebetong. Faktisk kan du kappe blokkene raskt og enkelt med en helt vanlig håndsag, selv om det aller beste er å bruke en grovtannet porebetongsag. Vinkelsliperen kan du i alle fall la ligge. Montering av blokkene gjøres enkelt med et spesiallim som påføres med standard produkter som brukes til muring.

Rent teknisk er porebetong såkalt høytrykksdampherdet. Under produksjon blandes råstoffene med vann og utsettes for damp under høyt trykk. I tillegg tilsettes aluminiumspulver som gjør at massen eser og at porene som gir opphav til navnet, oppstår.

1952
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også