115
Foto: 4CastMedia AS

Høyspentledninger over tomta?

Da må du forholde deg til noen krav hvis du skal bygge

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

30. april 2024
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

30. april 2024
Foto: 4CastMedia AS
Foto: 4CastMedia AS
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240502072850243.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240502072850243.jpg?maxwidth=900
Foto: 4CastMedia AS
Foto: 4CastMedia AS
0

Når det yrer av vår, er det mange som finner frem verktøy og materialer for å bygge terrasser, uthus, sykkelskur, pergola eller andre ting. De fleste over nok klar over at det finnes regler for hva du må søke kommunen om og hvor nærme naboen du har lov til å bygge. Færre er kanskje klar over at det også finnes viktige regler dersom det går høyspentledninger over tomta.

Kort fortalt handler disse reglene om at det skal være en viss avstand mellom konstruksjoner på tomta og de strømførende ledningene. Dette for å minimere risikoen for skade på konstruksjoner eller mennesker dersom ledningene eksempelvis faller ned.

Avstandskravene varierer med ledningstype og bygningstype

Det finnes ulike typer høyspentledninger, og dermed ulike avstandskrav. I tillegg er det forskjell på avstandskrav til viktige bygninger og mindre viktige bygninger. Et bolighus er en viktig bygning, mens garasjer, uthus og lignende er mindre viktige bygninger. I denne artikkelen er det først og fremst de mindre viktige bygningene vi ser på.

Skal du for eksempel bygge en garasje eller uthus i nærheten av en 22 kilovolts linje, skal det være fem meter direkte avstand fra nærmeste tråd til garasjen. Er det snakk om en 66 eller 132 kilovolts linje, er kravene hhv. 5,2 og 5,7 meter. Så lenge grunnflaten er maksimalt 50 m2 og bygningen ikke brukes til boligformål, kan høyspentlinjen krysse over den.

Det er dessuten krav til fire meter avstand mellom den mindre viktige bygningen du setter opp og viktige bygninger. Er det snakk om en mindre garasje med plass til inntil to biler, kan avstanden reduseres til to meter.

Går det ledninger i bakken? Da kan du ikke bygge over dem, og du bør helst sørge for en byggefri sone på to meter på hver side av ledningene. Skal du grave, må du dessuten bestille en kabelpåvisning hos netteier før du får lov til å grave.

Er du usikker? Ta kontakt med nettselskapet!

Som du ser, er det flere ting å ta hensyn til og det er lett å bli forvirret. Bare det å vite hva slags ledninger du forholder deg til, kan være vanskelig nok. I tillegg kan det være at det finnes strengere regler der du bor. For å være sikker på at du har ditt på det tørre, anbefaler vi at du sjekker med netteier eller elektroinstallatør før du setter i gang.

2295
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også