Hold avstand til pipen!

Særlig hvis den er laget av teglstein

Av ByggeBolig
8. juni 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180801114931203.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180801114931203.jpg
0
Det er ikke tillatt å ha brennbart materiale for nære en teglsteinspipe. Grunnen er ganske innlysende: overflatetemperaturen kan bli så høy at materialene kan ta fyr. Men hvilke avstander snakker vi egentlig om?
Regelen er at det skal være 230 mm. fra pipens innerløp til brennbart materiale. Da det kan være vanskelig å måle dette, er det vanlig å legge til grunn 100 mm. fra utsiden av pipen. Da legger vi til grunn et lag med puss på 2 cm. på pipens utside, slik at avstanden totalt blir 230 mm. Hvordan du løser det i praksis, avhenger av om du har en pipe med halvstein eller helsteins vange: 
  • Halvsteins vange: pipen er bygget med teglsteinen lagt på langs og veggen er 110 mm. tykk. Halvsteins vange er mest utbredt.
  • Helsteins vange: pipen er bygget med teglsteinen er lagt på tvers og veggen er 230 mm. tykk. 
Det er ikke dermed sagt at du kan bygge en hel vegg eller sette opp et kjøkken med 10 cm. klaring foran hele pipen. Gjør du det, vil du blokkere for inspeksjonsmulighet. Det er ikke lov. Det du kan gjøre er å sette opp vegger mot hjørnene av pipen. Kun to vegger kan monteres på denne måten og de kan ikke plasseres mot samme hjørne.  
Med halvsteins vange må du krage/bygge den den ut til helsteins vange (230 mm.) mot veggen. Det samme gjelder for etasjegjennomføringer. Har du en pipe med helsteins vange kan du sette veggen rett mot pipen uten utkraging og etasjegjennomføringer trenger heller ikke krages ut. For øvrig gjelder samme regler. 
Gulvbord, himlingspanel og listverk kan føres intil skorstein med halvsteins vange. Direkte mot brennbart materiale skal skorsteinen ha en avstand på minst 100mm. Teglskorstein skal ha puss eller være murt med fylte fuger. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også