Hus som lager mer strøm enn de bruker?

Nye boliger blir stadig grønnere

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

2. desember 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

2. desember 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191202080554181.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20191202080554181.jpg?maxwidth=2000
0

Teknologiutvikling, produktinnovasjon og stadig større vekt på klimautfordringer gjør at boligene våre blir mer og mer energigjerrige. Og ikke bare det – nye typer av hus får også egne merkelapper som definerer dem med tanke på energiforbruk. Det er spesielt tre merkelapper du skal være klar over.

Det første har vært med oss en stund, nemlig passivhus. For at et hus skal kunne betegnes som et passivhus stilles det fire hovedkrav:

  • Varmetapet fra vegger, gulv, tak, vinduer og dører skal ikke overstige fastsatte verdier
  • Maksimalt oppvarmingsbehov skal tilfredsstilles – eksempelvis 15 kWh per kvadratmeter for en bolig på over 250 m2.
  • Energiforsyningen til oppvarming av varmtvann skal i så stor grad som mulig baseres på fornybare kilder. I praksis må litt over 50 % av energiforsyningen dekkes med fornybare kilder som solcelle eller varmepumpe.
  • Bygningsdeler og komponenter må tilfredsstille krav til U-verdier, lekkasjetall, varmegjenvinning, energiforbruk til distribusjon av luft i boligen osv.

Mer informasjon om kravene finner du i standarden NS 3700 - Kriterier for lavenergihus og passivhus – boligbygninger.

Nullenergi- og plusshus

Utviklingen har imidlertid ikke stoppet med passivhusene, for nå kommer også nullenergi- og plusshusene. De drar faktisk strikken et godt stykke lenger enn passivhusene når det gjelder energiforbruk.


Ser vi på nullenergihus, er poenget at de skal produsere like mye energi som de

 bruker per år. I tillegg skal de være karbonnøytralt hva angår utslipp fra materialer, byggeprosess, riving osv.

Plusshusene er enda mer ambisiøse – for de skal nemlig produsere mer energi enn huset trenger til oppvarming, varmtvann, belysning osv. gjennom året. Gjennom hele levetiden skal huset produsere mer energi enn det som har blitt brukt til produksjon av byggevarene som er brukt, oppføring, drift og riving av bygget.

I likhet med passivhus er det viktig at energikildene i nullenergi- og plusshus er fornybare. Relevante energikilder er for eksempel solceller, solfangere, vindmøller og varmepumper.

2097
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også