SWITCH SECTION

Husker du å rengjøre vannlåsene?

Tette og illeluktende vasker er ikke bra

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

15. mai 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

15. mai 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190515082038211.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190515082038211.jpg?maxwidth=2000
0

Hvis du vil unngå vond lukt eller tette vasker og sluk, skylder du deg selv å rengjøre vannlåsene i boligen et par ganger i året. Det er verken vanskelig eller tidkrevende.

Vannlåsen finner du under vasken og den ser ut som en boble eller tapp som stikker litt ned fra resten av røropplegget. Noen er også utformet som et rørbend med U-form. Vannlåsens oppgave er å sørge for at lukt fra avløpssystemet ikke skal sive ut i boligen. Det gjør den ved at det alltid står vann der som blokkerer luften i å komme gjennom. Du finner også vannlåser i gulvsluk og på avløpstrakten til vaskemaskinen.

For å rengjøre vannlåsen under vasken trenger du kun å skru av den nederste delen, eventuelt det U-formede rørbendet. Det er en fordel å ha en beholder stående under når du demonterer, ellers renner vannet i låsen på ut på gulvet, i kjøkkenskapet eller servantskapet. Deretter fjerner du hår og andre fremmedelementer, skyller vannlåsen godt i en annen vask og monterer den tilbake.

Ikke skru for hardt til da det kan deformere pakninger og O-ringer slik at de ikke lenger holder tett. Du bør generelt også sjekke at pakninger og O-ringer er intakte. Om de er gamle kan de ha blitt ødelagte/morkne over tid. Da bør de byttes ut.

Det er som regel også mulig å demontere vannlåser på avløpstrakten til vaskemaskinen med enkle grep og rengjøre på samme måte. I moderne gulvsluk kan du som regel ta ut vannlåsen ved å løfte ut koppen som sitter i selve sluket.

Som en forebyggende aktivitet kan det også være fornuftig å bruke avløpsåpner med jevne mellomrom. Du får tak i gode produkter både i dagligvarebutikken og hos rørleggere.

1660
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også