SWITCH SECTION

Hva er CC 60?

Bli kjent med et av de mest brukte begrepene i byggebransjen

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

20. juni 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

20. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190620100153157.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190620100153157.jpg?maxwidth=2000
0

Som boligeier skal det en del til for at du ikke har stiftet bekjentskap med et av byggebransjens mest utbredte begreper – nemlig CC 60.

Du treffer på det hvis du for eksempel skal sette opp stenderverk, kle en vegg med plater, bygge terrasse, samt i en rekke andre sammenhenger ut over de nevnte eksemplene. Byggevareindustrien er ganske enkelt CC 60-standardisert på en hel rekke områder.

De to C’ene i begrepet er forkortelser for «center», altså midtpunkt. Du kan også bruke den norske betegnelsen «senter» hvis du vil det. Tallet 60 henviser på sin side til et mål på 60 cm. Altså betyr CC 60 at det skal være 60 cm. fra midtpunkt til midtpunkt mellom to deler i en konstruksjon.

La oss si at du skal sette opp en lettvegg og den skal bygges med CC60. Da skal det være 60 cm. fra midtpunktet på én stender til midtpunktet på den neste. Det samme gjelder dersom du bygger bjelkelag til terrasse, setter opp takstoler osv. Ikke gjenta en feil mange andre har gjort før deg – nemlig å bruke 60 cm. mellom selve stenderne.

Du gjør svært lurt i å følge denne regelen når du bygger. Det meste av plateprodukter, isolasjon osv. er nemlig tilpasset senteravstand på 60 cm. Du vil fort oppdage at det blir mye ekstra jobb med å montere CC60-tilpassede produkter som gips- eller sponplater dersom sentermålene ikke er 60 cm. For en del byggevarer er montering på underlag bygget med CC 60 dessuten en forutsetning for at garantien skal gjelde.

Bygger du med 48 mm. konstruksjonsvirke er det praktisk å legge til grunn at det skal være 55 cm. mellom hver stender for at senteravstanden skal bli 60 cm. Uansett hvilken metode eller huskeregel du bruker vil vi uansett anbefale at du kontrollmåler for å være sikker på at sluttresultatet blir riktig.

1786
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også