Hva er forskjellen på glassull og steinull?

Det er ikke bare fargen som skiller dem

ByggeBolig
14. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181214071853744.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181214071853744.jpg?maxwidth=2000
0

På det norske markedet finner vi i hovedsak isolasjon i kategoriene glass- og steinull. Den mest iøynefallende forskjellen er at glassullen er gul, mens steinullen er grønnaktig. Det er imidlertid også andre forskjeller.

Glassull er, som navnet antyder, laget av glass. I produksjonen brukes resirkulert glass fra eksempelvis bil- og husvinduer som knuses og males for å lage råstoff. Faktisk kan isolasjon laget av glassull bestå av så mye som 70 % resirkulert glass.

Steinull derimot, lages av vulkansk stein som diabas, dolomitt og bauxitt. Dette er steinarter som naturlig reproduseres i rikt monn og uttaket til bruk i isolasjon er langt mindre enn den naturlige reproduksjonen. Både stein- og glassull representerer dermed bærekraftighet i produksjonen.

Produksjonsprosessen for begge typer isolasjon innebærer at råstoffene smeltes og tilsettes ulike tilsetningsstoffer for å binde dem sammen. Deretter omdannes råstoffet til lange fibre som legges sammen i matter og skjæres til ferdig størrelse.

Vekt og brannsikkerhet

For praktiske formål, er det verdt å merke seg at glassull veier mindre enn steinull. Og ettersom alle fibrene ligger i samme retning er denne typen isolasjon mer elastisk og kan komprimeres mer enn steinull. Det gjør at mange opplever den som lettere å jobbe med.

I steinull ligger fibrene på kryss og tvers. Det gjør isolasjonen stivere og at den tåler større mekaniske påkjenninger enn glassull. Steinull tiltrekker seg dessuten ikke fukt og er mer brannsikker enn glassull – faktisk smelter ikke steinullen før temperaturen når 1000 grader. Høyere vekt og fibre på kryss og tvers gir også effektiv lyddemping.

Når det gjelder det du kanskje er mest opptatt av, nemlig isoleringsevne, er det i praksis liten eller ingen forskjell på glass- og steinull. Begge deler isolerer godt så lenge isoleringen utføres på korrekt måte og valget bør bestemmes på bakgrunn av de konkrete behovene du har i ditt prosjekt.

1985
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også