Hva er massivtre?

En del av morgendagens byggesystemer

Av ByggeBolig
9. januar 2019
Foto: Pixabay
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190109073011393.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190109073634637.jpg?maxwidth=2000
0

De seneste årene har vi hørt mer og mer om bruk av massivtre, særlig ved oppføring av større kontor- og leilighetsbygg. Bruken av massivtre er også økende til bruk i eneboliger og småhus, men du lurer kanskje på hva massivtre egentlig er?

Massivtre er ikke en type tre du finner i skogen som sådan, men er et treprodukt som lages på fabrikk. Når massivtre produseres, legges flere lag med planker sammen og forbindes til hverandre med lim, spiker eller treplugger. Slik sett minner det veldig om tradisjonelt limtre, men det er en viktig forskjell mellom limtre og massivtre.

Når massivtre produserer legges nemlig ikke de ulike lagene i samme retning, men krysses som hovedregel i forhold til hverandre.

Resultatet er formstabile, sterke materialer som for eksempel kan brukes til bærende vegger, gulv og tak i høye bygg. En annen fordel med massivtre er at det har høyere holdbarhet under brann enn tradisjonelle konstruksjoner i treverk. Selvsagt beholdes også alle andre positive egenskapene ved treverk, slik som isolasjonsevne, lydegenskaper, miljøvennlighet, fleksibilitet og det enkle vedlikeholdet.

Massivtre kan også lages som elementer der planker settes sammen for å lage ferdige elementer som kan monteres direkte på byggeplass. Da er det typisk snakk om elementer til tak og vegger. Det finnes i hovedsak tre typer massivtreelementer:

  • Kanstilte, der planker sammenføyes på høykant
  • Krysslagte, der flere sjikt legges sammen og krysses i forhold til hverandre
  • Hulromselementer, der det er et hulrom mellom øverste og nederste massivtreelement

Bruk av elementer er fordelaktig på flere måter, blant annet fordi det forkorter byggetiden, reduserer avfall og gir enklere logistikk. Tester hos enkelte produsenter av massivtreelementer har vist at byggetiden kan blir fra 60 – 80 % raskere med bruk av elementer kontra tradisjonelt bindingsverk.

1899
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også