SWITCH SECTION

Hva gjør knotteplasten?

Og hvor skal den egentlig plasseres?

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

28. juni 2019
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

28. juni 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190628201914546.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190628201914546.jpg?maxwidth=2000
0

Når du skal drenere kommer du i de fleste tilfellene til å ha behov for knotteplast. Det er den sorte plastplaten som er full av knotter, ofte også kalt knaster. Av den grunn benevnes slike plater ofte som knasteplast. Kommer du over begrepet grunnmursplast er det også det samme.

Selv om den er forholdsvis vanntett, er ikke knotteplastens oppgave å stoppe vannet fra å treffe kjellerveggene. Det er det selve dreneringen som skal gjøre, altså drensrørene som ligger i bunnen av dreneringsgrøften samt de drenerende massene du fyller på over rørene.

Knotteplastens oppgave er derimot å lage en luftlomme mot veggen slik at fukt og kondens kan fordampe og ledes bort. Knottene eller knastene sørger for at det alltid vil være litt avstand mellom plast og vegg. Derfor er det viktig at knottene på platene vender inn mot veggen når de monteres.

I overkant skal knotteplasten festes med en kantlist beregnet for formålet. Kantlistens oppgave er å forhindre at grus, sand og småstein faller ned mellom plastplatene og murveggen.

Det lønner seg å isolere

Dersom du skal gjennomføre et dreneringsprosjekt rundt huset ditt, bør du ikke bare nøye deg med knotteplasten. Det er også svært lurt å isolere grunnmuren. Ved å isolere holdes grunnmuren varmere og du reduserer faren for kondens, sopp- og råteskader. Dessuten reduserer du behovet for oppvarming og får bedre inneklima i kjelleren. Det finnes flere ulike typer plater som egner seg til nettopp denne typen isolering.

Ved utvendig isolering er det mange som lurer på om knotteplasten skal monteres på kjellerveggen eller utenpå isolasjonsplatene. SINTEF anbefaler i slike tilfeller at knotteplasten monteres utenpå isolasjonen for at veggen skal kunne tørke utover. Det betinger imidlertid at isolasjonen er diffusjonsåpen slik at fuktigheten kan vandre gjennom isolasjonsplatene og slippes ut ved knotteplasten.

1903
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også